Säädökset alkuperäisinä: 2013

550/2013
Valtioneuvoston asetus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi Barbadosin kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
549/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2013—2014
548/2013
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
547/2013
Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetuksen 8 §:n kumoamisesta
546/2013
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
545/2013
Valtioneuvoston asetus  kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
544/2013
Valtioneuvoston asetus suoja-alueista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n kumoamisesta
543/2013
Valtioneuvoston asetus aluevalvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
542/2013
Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
541/2013
Valtioneuvoston asetus naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta
540/2013
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
539/2013
Valtioneuvoston asetus puolustusvoimien aluetoimistoista
538/2013
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
537/2013
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
536/2013
Valtioneuvoston asetus yhteistoiminnasta yrityksissä annetussa laissa säädetyn hyvityksen enimmäismäärän tarkistamisesta
535/2013
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus maksullisista suoritteista
534/2013
Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä sekä oikeusaputoimistojen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista
533/2013
Laki Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta
532/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista lammas- ja vuohitalousrakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista
531/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiotuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
530/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta
529/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2013 metsänhoitomaksun perusteesta
528/2013
Valtioneuvoston asetus keräyspaperin erilliskeräyksestä ja kierrätyksestä
527/2013
Valtioneuvoston asetus käytöstä poistettujen renkaiden erilliskeräyksestä ja hyödyntämisestä
526/2013
Valtioneuvoston asetus  juomapakkausten palautusjärjestelmästä
525/2013
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
524/2013
Valtioneuvoston asetus räjähdeasetuksen muuttamisesta
523/2013
Valtioneuvoston asetus mehiläishoitotuesta
522/2013
Valtioneuvoston asetus hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiotuesta
521/2013
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2013/2014 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
520/2013
Tasavallan presidentin asetus toimivallan jaosta sotilaskäskyasioissa annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta
519/2013
Tasavallan presidentin asetus sotilas- ja palvelusarvoista sekä puolustusvoimien tunnuskuvasta annetun tasavallan presidentin asetuksen 16 §:n muuttamisesta
518/2013
Valtioneuvoston asetus Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
517/2013
Laki sotilasoikeudenkäyntilain 11 §:n muuttamisesta
516/2013
Laki rajavartiolain 79 §:n muuttamisesta
515/2013
Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain 4 ja 10 §:n muuttamisesta
514/2013
Laki aluevalvontalain 20 ja 22 §:n muuttamisesta
513/2013
Laki terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta
512/2013
Laki Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa annetun lain muuttamisesta
511/2013
Laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 3 §:n muuttamisesta
510/2013
Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta
509/2013
Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta
508/2013
Laki yhdistyslain 43 ja 44 §:n muuttamisesta
507/2013
Laki aluehallintovirastoista annetun lain muuttamisesta
506/2013
Laki ulkomaalaislain 123 §:n muuttamisesta
505/2013
Laki passilain 6 ja 10 §:n muuttamisesta
504/2013
Laki poliisilain 5 luvun 10 §:n muuttamisesta
503/2013
Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta
502/2013
Laki Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta
501/2013
Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 a ja 14 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.