Säädökset alkuperäisinä: 2013

600/2013
Laki rikoslain 44 luvun 1 §:n ja 48 luvun 1 §:n muuttamisesta
599/2013
Kemikaalilaki
598/2013
Laki lastensuojelulain muuttamisesta
597/2013
Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta
596/2013
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 4 ja 16 §:n muuttamisesta
595/2013
Laki kilpailulain muuttamisesta
594/2013
Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta
593/2013
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 71 §:n muuttamisesta
592/2013
Laki kilpailulain 39 §:n muuttamisesta
591/2013
Laki Energiamarkkinavirastosta
590/2013
Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta
589/2013
Laki maakaasumarkkinalain muuttamisesta
588/2013
Sähkömarkkinalaki
587/2013
Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 luvun 1 §:n kumoamisesta
586/2013
Laki kilpailulain muuttamisesta
585/2013
Laki rikoslain 17 luvun 14 §:n muuttamisesta
584/2013
Laki eläinsuojelulain muuttamisesta
583/2013
Valtioneuvoston asetus mallioikeusasetuksen 24 §:n muuttamisesta
582/2013
Valtioneuvoston asetus yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun asetuksen 15 §:n muuttamisesta
581/2013
Valtioneuvoston asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen 19 §:n muuttamisesta
580/2013
Valtioneuvoston asetus patenttiasetuksen muuttamisesta
579/2013
Valtioneuvoston asetus tavaramerkkiasetuksen 31 §:n kumoamisesta
578/2013
Laki Patentti- ja rekisterihallituksesta
577/2013
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3 c §:n muuttamisesta
576/2013
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:n muuttamisesta
575/2013
Laki tuloverolain 33 c §:n muuttamisesta
574/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus koe-eläintoiminnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
573/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lohen kalastuksesta ICES:n osa-alueilla 22—31
572/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus merihanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuosina 2013—2016
571/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsähanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2013—2014
570/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta euroopanmajavan metsästyksestä metsästysvuonna 2013—2014
569/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta saukon metsästyksestä metsästysvuonna 2013—2014
568/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla ja poikkeusluvalla sallittavasta itämeren norpan metsästyksestä metsästysvuonna 2013—2014
567/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta hallin metsästyksestä metsästysvuonna 2013—2014
566/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa rekisteröityjen kalastusalusten harjoittaman lohenkalastuksen keskeyttämisestä ICES:n osa-alueilla 22—31
565/2013
Valtioneuvoston asetus tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnasta
564/2013
Valtioneuvoston asetus tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta
563/2013
Valtioneuvoston asetus eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
562/2013
Valtioneuvoston asetus ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
561/2013
Valtioneuvoston asetus seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
560/2013
Valtioneuvoston asetus tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
559/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2013—2014
558/2013
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 401/2013 Myanmaria/Burmaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EY) N:o 194/2008 kumoamisesta
557/2013
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta
556/2013
Työ- ja elinkeinoministeriön ilmoitus Suomen kansallisista standardointielimistä
555/2013
Ympäristöministeriön asetus eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä
554/2013
Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen 104 §:n kumoamisesta
553/2013
Valtioneuvoston asetus kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa
552/2013
Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta
551/2013
Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vaihtamisesta Luxemburgin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.