Säädökset alkuperäisinä: 2013

750/2013
Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista
749/2013
Valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
748/2013
Valtioneuvoston asetus ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
747/2013
Tasavallan presidentin asetus eräiden kasvinterveyden suojelemista koskevien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla
746/2013
Laki takuueläkkeestä annetun lain 16 §:n muuttamisesta
745/2013
Laki elatustukilain 16 §:n muuttamisesta
744/2013
Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta
743/2013
Laki vammaisetuuksista annetun lain 23 §:n muuttamisesta
742/2013
Laki kansaneläkelain 64 §:n muuttamisesta
741/2013
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 46 §:n muuttamisesta
740/2013
Laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
739/2013
Laki sairausvakuutuslain 15 luvun 8 §:n muuttamisesta
738/2013
Laki Koulutusrahastosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
737/2013
Laki työttömyysturvalain 11 luvun 5 §:n muuttamisesta
736/2013
Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
735/2013
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
734/2013
Laki sotilasavustuslain 16 §:n muuttamisesta
733/2013
Laki äitiysavustuslain 9 §:n muuttamisesta
732/2013
Laki lapsilisälain 10 §:n muuttamisesta
731/2013
Laki asumistukilain 16 §:n muuttamisesta
730/2013
Laki tapaturmavakuutuslain 47 §:n muuttamisesta
729/2013
Laki sosiaaliturvasta Intian kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
728/2013
Laki yliopistolain 7 §:n muuttamisesta
727/2013
Laki kauppakamarilain 5 ja 6 §:n muuttamisesta
726/2013
Laki osakeyhtiölain 18 luvun muuttamisesta
725/2013
Valtioneuvoston asetus Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta
724/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 98 §:ssä tarkoitetun työeläkeindeksin antamisesta
723/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoitetun palkkakertoimen antamisesta
722/2013
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
721/2013
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksestä annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta
720/2013
Verohallinnon päätös muiden verovelvollisten kuin yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuoden 2012 verotuksen päättymisestä
719/2013
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
718/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksesta
717/2013
Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta
716/2013
Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä
715/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista vuosina 2013 ja 2014 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
714/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2012 maa- ja metsätalousalan sekä ammatinharjoittajan tulvavahinkokorvausten maksamisesta
713/2013
Valtioneuvoston asetus lääketaksasta
712/2013
Valtioneuvoston asetus Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista
711/2013
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 8 §:n muuttamisesta
710/2013
Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulujen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2014
709/2013
Vuoden 2013 III lisätalousarvio
708/2013
Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta
707/2013
Valtioneuvoston asetus nesteytetyn maakaasun terminaalien investointituen myöntämisen yleisistä ehdoista
706/2013
Valtioneuvoston asetus poliisilaitosten toimialueista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
705/2013
Valtioneuvoston asetus viestintämarkkinoihin liittyvästä varautumisvelvollisuudesta ja viranomaistiedotteiden välittämisvelvollisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
704/2013
Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta
703/2013
Valtioneuvoston asetus Suomen ja Venäjän välillä Suomen tasavallan entiseltä Neuvostoliitolta olevien velkasaatavien osittaisesta hoitamisesta 15 päivänä elokuuta 2006 tehdyssä sopimuksessa tarkoitettujen Venäjän federaation Suomen tasavallalle olevien velkasaatavien jäännöksen suoritusta koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
702/2013
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
701/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus salmonellatartunnan vastustamisesta naudoissa ja sioissa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.