Säädökset alkuperäisinä: 2013

800/2013
Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevista tiedoista Dominican kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
799/2013
Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta
798/2013
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
797/2013
Laki kirkkolain muuttamisesta
796/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 82 §:ssä tarkoitetun elinaikakertoimen antamisesta
795/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus laivaväeltä vaadittavasta näkö- ja kuulokyvystä annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
794/2013
Laki vakuutusedustuksesta annetun lain 28 §:n muuttamisesta
793/2013
Laki lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
792/2013
Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen V lukuun tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n kumoamisesta
791/2013
Laki alusliikennepalvelulain muuttamisesta
790/2013
Laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain 29 §:n muuttamisesta
789/2013
Laki polttoainemaksusta annetun lain 32 §:n muuttamisesta
788/2013
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
787/2013
Laki ennakkoperintälain 55 §:n muuttamisesta
786/2013
Laki varainsiirtoverolain 54 ja 55 §:n muuttamisesta
785/2013
Laki arvonlisäverolain 218 §:n muuttamisesta
784/2013
Laki verotusmenettelystä annetun lain 86 ja 87 §:n muuttamisesta
783/2013
Laki rikesakkorikkomuksista annetun lain 10 §:n muuttamisesta
782/2013
Laki rikoslain muuttamisesta
781/2013
Laki erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta
780/2013
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
779/2013
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 21 §:n muuttamisesta
778/2013
Laki rikesakkomenettelystä annetun lain 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
777/2013
Laki rikesakkomenettelystä annetun lain 7 §:n muuttamisesta
776/2013
Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
775/2013
Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
774/2013
Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 7 §:n muuttamisesta
773/2013
Laki pakkokeinolain 1 luvun muuttamisesta
772/2013
Laki pakkokeinolain 2 ja 3 luvun muuttamisesta
771/2013
Laki esitutkintalain muuttamisesta
770/2013
Laki esitutkintalain 4 ja 9 luvun muuttamisesta
769/2013
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 6 a luvun muuttamisesta
768/2013
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
767/2013
Laki valtioneuvostosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
766/2013
Laki Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
765/2013
Laki huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta
764/2013
Laki orpoteosten käyttämisestä
763/2013
Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta
762/2013
Laki arvonlisäverolain 30 §:n muuttamisesta
761/2013
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
760/2013
Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
759/2013
Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta
758/2013
Verohallinnon päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2013 toimitettavassa verotuksessa
757/2013
Valtiovarainministeriön asetus Eero Järnefelt -juhlarahasta
756/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista
755/2013
Valtioneuvoston asetus ydinenergia-asetuksen muuttamisesta
754/2013
Oikeusministeriön asetus vangitsemisasioiden ja muiden kiireellisten asioiden käsittelystä käräjäoikeuksissa eräissä tapauksissa annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta
753/2013
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
752/2013
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppakamarin tilintarkastusvalio-kunnan maksullisista suoritteista
751/2013
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.