Säädökset alkuperäisinä: 2013

1300/2013
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 7 §:n muuttamisesta
1299/2013
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
1298/2013
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
1297/2013
Laki lukiolain 16 §:n muuttamisesta
1296/2013
Laki perusopetuslain 21 §:n muuttamisesta
1295/2013
Laki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta
1294/2013
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
1293/2013
Laki terveydenhuoltolain 16 ja 17 §:n muuttamisesta
1292/2013
Laki lastensuojelulain 9 ja 12 §:n muuttamisesta
1291/2013
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta
1290/2013
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta
1289/2013
Laki lukiolain muuttamisesta
1288/2013
Laki perusopetuslain muuttamisesta
1287/2013
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
1286/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmavakuutuslain 18 e §:n 5 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista
1285/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmavakuutuslain 18 e §:n 3 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista
1284/2013
Valtiovarainministeriön asetus ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 2 §:n 5 momentissa tarkoitetuista valtioista
1283/2013
Valtiovarainministeriön päätös valtion yhteisiä perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalveluja tuottavan palvelukeskuksen toimipaikkojen sijainnista
1282/2013
Sisäministeriön asetus rajavartiolaitoksen virkapuvusta ja rajavartiomiehen tunnuksesta annetun sisäasiainministeriön asetuksen 2 ja 8 §:n muuttamisesta
1281/2013
Sisäministeriön asetus rajavartiolaitoksen virkamiesten koulutuskustannusten korvaamisesta annetun sisäasiainministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1280/2013
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1279/2013
Maanmittauslaitoksen työjärjestys
1278/2013
Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1277/2013
Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1276/2013
Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta
1275/2013
Valtioneuvoston asetus kotoutumisen edistämiseen liittyvien kunnan kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1274/2013
Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1273/2013
Valtioneuvoston asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista
1272/2013
Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A liitteen 1.5.1 kohdan mukaisten monenkeskisten sopimusten M262, M263 ja M266 voimaansaattamisesta
1271/2013
Laki kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta annetun lain 41 ja 45 §:n muuttamisesta
1270/2013
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta
1269/2013
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta
1268/2013
Laki lukiolain muuttamisesta
1267/2013
Laki perusopetuslain muuttamisesta
1266/2013
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
1265/2013
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta
1264/2013
Laki lukiolain muuttamisesta
1263/2013
Laki perusopetuslain muuttamisesta
1262/2013
Laki opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamisesta
1261/2013
Laki ulkomaalaislain 181 §:n muuttamisesta
1260/2013
Laki tullilain muuttamisesta
1259/2013
Laki maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta
1258/2013
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
1257/2013
Laki verotililain 1 §:n muuttamisesta
1256/2013
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
1255/2013
Voimalaitosverolaki
1254/2013
Laki tuloverolain 124 ja 124 a §:n muuttamisesta
1253/2013
Laki verontilityslain muuttamisesta
1252/2013
Laki ennakkoperintälain 9 §:n 6 momentin kumoamisesta
1251/2013
Laki maatilatalouden tuloverolain 10 e §:n 4 momentin kumoamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.