1324/2013

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus perusteista, joiden mukaan eläkelaitokset vastaavat työntekijän eläkelain 179 §:n 1 momentissa ja merimieseläkelain 159 §:n 1 momentissa tarkoitetuista kuluista, annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan perusteista, joiden mukaan eläkelaitokset vastaavat työntekijän eläkelain 179 §:n 1 momentissa ja merimieseläkelain 159 §:n 1 momentissa tarkoitetuista kuluista, annetun asetuksen (1423/2006) 2 §:n 2 momentti ja 3 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1305/2010, seuraavasti:

2 §

Eläkelaitokset vastaavat työntekijän eläkelain 179 §:n 1 momentin 1—5 kohdan mukaisista sekä merimieseläkelain 159 §:n 1 momentin 1—5 kohdan mukaisista muista kuin tämän pykälän 1 momentissa mainituista kuluista yhteismäärällä, joka saadaan työntekijän eläkelain voimaanpanolain 30 a §:n 1 momentissa tarkoitetun TEL-lisäeläketurvan mukaisten vakuutusmaksujen tämän asetuksen 3 §:n 1 momentissa tarkoitetuista tasausosista ja 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun korkotuoton osasta sekä mahdollisista muista kuin työntekijän eläkelain mukaisesta turvasta saatavista eristä. Siltä osin kuin kuluja ei saada katetuksi edellä mainitulla tavalla, eläkelaitokset vastaavat niistä työntekijän eläkelain 179 §:n 3 momentissa sekä merimieseläkelain 159 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla eläkelaitoksessa vakuutettujen työansioiden suhteessa.

3 §

Edellä 2 §:n 2 momentissa mainitulla korkotuoton osalla tarkoitetaan työntekijän eläkelain voimaanpanolain 30 a §:n 1 momentissa tarkoitetun TEL-lisäeläketurvan mukaisten eläkkeiden rahastoille laskettavan korkotuoton sitä osaa, joka sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien tai antamien perusteiden mukaan käytetään työntekijän eläkelain 179 §:n 1 momentin sekä merimieseläkelain 159 §:n 1 momentin mukaisten kulujen kustantamiseen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

  Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Hallitussihteeri
Inka Hassinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.