1310/2013

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Valtioneuvoston asetus kaupanvahvistajista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan kaupanvahvistajista annetun valtioneuvoston asetuksen (734/2009) 6 § ja

muutetaan 1 §, 2 §:n 2 momentti, 3 §:n 2 momentti, 5 §:n 3 momentti ja 7 § seuraavasti:

1 §
Kaupanvahvistajan tunnus

Viraston tai kunnan palveluksessa olevan kaupanvahvistajan tunnuksena on käytettävä viraston tai kunnan tunnusta sekä kaupanvahvistajalle annettua yksilöintinumeroa. Maanmittauslaitos antaa määräämälleen kaupanvahvistajalle tunnuksen.

2 §
Kaupanvahvistajaluettelo

Kaupanvahvistajan on viipymättä ilmoitettava yhteystietojensa muutoksista Maanmittauslaitokselle.

3 §
Ohjeet asianosaisille

Maanmittauslaitoksen keskushallinnon on huolehdittava 1 momentissa tarkoitettujen ohjeiden toimittamisesta Maanmittauslaitoksen palveluksessa oleville kaupanvahvistajille ja muille 2 §:n 1 momentissa tarkoitetuille virastoille sekä kunnille, joiden on pidettävä niitä maksutta kaupanvahvistajien saatavissa.

5 §
Kaupanvahvistajan ilmoitus

Kaikista vahvistetuista kiinteistön ja määräalan luovutuksista tai määräalan pidätyksistä kaupanvahvistajan on toimitettava jäljennös tai muu tallenne luovutuskirjasta ja sen liitteenä mahdollisesti olevasta kartasta Maanmittauslaitokselle, sekä sille kunnalle, jossa kiinteistö tai määräala sijaitsee. Jäljennös luovutuskirjasta karttoineen voidaan toimittaa myös sähköisesti.

7 §
Tietojen toimittaminen eräille viranomaisille

Maanmittauslaitoksen on tarkastettava kaupanvahvistajan ilmoitukseen merkittyjen luovutuksen kohdetta koskevien tietojen oikeellisuus kiinteistötietojärjestelmästä.

Maanmittauslaitoksen on toimitettava luovutusta koskevat tarpeelliset tiedot väestökirjahallinnolle ja Verohallinnolle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

  Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Lainsäädäntöneuvos
Leo Olkkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.