1309/2013

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Valtioneuvoston asetus puutavaran poiskuljettamista koskevasta aluejaosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään metsätuhojen torjunnasta annetun lain (1087/2013) 3 §:n 5 momentin nojalla:

1 §
Aluejako

Metsätuhojen torjunnasta annetun lain (1087/2013) 3 §:ssä tarkoitetut A-, B- ja C-alueet muodostuvat seuraavasti:

1) A-alue Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueista;

2) B-alue Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Satakunnan maakuntien alueista; ja

3) C-alue Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueista.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa suoritetuista hakkuista jääneisiin rungonosiin, kaadettuun mänty- tai kuusipuutavaraan, vahingoittuneisiin puihin tai nostettuihin kantoihin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

  Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Metsäneuvos
Marja Hilska-Aaltonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.