1278/2013

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1732/2009) 5 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1029/2012, seuraavasti:

5 §
Perushinnat vuonna 2014

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 6, 13, 14 ja 22— 25 §:ssä tarkoitetut perushinnat asukasta kohti ovat vuonna 2014 seuraavat:

Perushinta Euroa
Yleisen osanperushinta 33,55
Sosiaalihuollon perushinnat
1. 0—6 –vuotiaat 7316,69
2. 7—64 –vuotiaat 342,09
3. 65—74 –vuotiaat 1016,79
4. 75—84 –vuotiaat 6074,12
5. 85 vuotta täyttäneet ja vanhemmat 16670,53 
Työttömyyskertoimen perushinta 59,01
Työttömien määrän perushinta 647,07 
Lastensuojelun perushinta 49,72
Vammaisia koskeva perushinta 17,59
Terveydenhuollon perushinnat
1. 0—6 –vuotiaat 940,05
2. 7—64 -vuotiaat 1018,36
3. 65—74 -vuotiaat 2398,41
4. 75—84 -vuotiaat 4622,50
5. 85 vuotta täyttäneet ja vanhemmat 8019,40
Sairastavuuden perushinta 437,69
Esi- ja perusopetuksen perushinta 7633,52
Yleisten kirjastojen perushinta 63,12
Taiteen perusopetuksen perushinta 1,40
Yleisen kulttuuritoimen perushinta 3,50

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Asetusta sovelletaan päätettäessä kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 2014.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin asetuksen täytäntöönpanemiseksi.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Hallinto- ja kuntaministeri
Henna Virkkunen

Hallitusneuvos
Arto Luhtala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.