1276/2013

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan työttömyysturvalain täytäntöönpanosta valtioneuvoston asetuksen (1330/2002)

1 §:n 3 momentti ja 4 § seuraavasti:

1 §
Työttömyysetuuden maksaminen

Työttömyysetuus voidaan maksaa neljää viikkoa tai kuukautta lyhyemmältä ajalta, jos työnhakija aloittaa työn maksukauden aikana.


4 §
Opetusala

Opetusalalla työssäoloehtoon voidaan lukea jokainen kalenteriviikko:

1) jona työaika on ollut vähintään puolet kyseessä olevan opetusalan päätoimisen tuntiopettajan alimmasta viikoittaisesta työtuntimäärästä, jos opetusalalla on päätoimisia tuntiopettajia;

2) jona työaika on vähintään kahdeksan tuntia, jos opetusalalla ei ole päätoimisia tuntiopettajia.

Työajalla tarkoitetaan kalenteriviikoittain tehtyjä työtunteja tai sitä keskimääräistä viikkotyöaikaa, johon kuukausipalkka perustuu.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Asetuksen 4 §:ää sovelletaan 30 päivänä joulukuuta 2013 ja sen jälkeen tehtyyn työhön.

  Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Hallitusneuvos
Esko Salo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.