1241/2013

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Laki tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä vuosina 2013—2015 annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä vuosina 2013—2015 annetun lain (992/2012) nimike, 1 § sekä 7 §:n 1 ja 2 momentti seuraavasti:

Laki

tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä vuosina 2013 ja 2014

1 §
Soveltamisala

Osakeyhtiöllä ja osuuskunnalla on oikeus verovuosina 2013 ja 2014 tehdä elinkeinotoiminnan tulostaan työntekijöilleen maksamiinsa tutkimus- ja kehittämistoiminnan palkkoihin perustuva lisävähennys tässä laissa säädetyllä tavalla.

7 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013, ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2014.

Lakia sovelletaan verovuosilta 2013 ja 2014 toimitettavissa verotuksissa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

HE 185/2013
VaVM 32/2013
EV 221/2013

  Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Hallinto- ja kuntaministeri
Henna Virkkunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.