Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

1192/2013

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Laki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisen hallinnoinnista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala

Tällä lailla säädetään poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetussa laissa (284/1983) tarkoitettujen vuonna 2013 tai aiemmin aiheutuneiden vahinkojen korvaamisessa tarpeellisista asetuksenantovaltuuksista ja muista soveltamisperusteista.

2 §
Vähämerkityksinen tuki

Edellä 1 §:ssä tarkoitettujen korvausten myöntämisessä maatalousalalle maksettavana tai yleisenä vähämerkityksisenä tukena on noudatettava, mitä siitä erikseen säädetään perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1857/2006 ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen maataloustuotteiden tuotannon alalla annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1535/2007 tai edellä mainittujen säädösten tilalle tulleissa uudemmissa säädöksissä. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset mainittujen korvausten myöntämisestä ja vähämerkityksisen tuen enimmäismäärän hallinnoinnista.

3 §
Korvausprosentti

Valtioneuvoston asetuksella säädetään, kuinka suuri prosentuaalinen osuus poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain 2 §:n 3 momentissa tarkoitetuista kustannuksista korvataan. Korvausprosentti voi olla eriluonteisten vahinkojen ja kustannusten osalta erisuuruinen.

4 §
Vahingon arviointiperusteet

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää poikkeuksellisen tulvan puutarhatuotteille tai sadolle aiheuttamien vahinkojen arviointiperusteista tarkemmin kuin vahinkojen arvioinnissa sovellettavassa satovahinkojen korvaamisesta annetussa laissa (1214/2000) säädetään kasvilajien yksikköhinnoista ja normisadoista.

5 §
Asiantuntija-avun korvaaminen

Suomen metsäkeskukselle valtion varoista sen metsävahinkojen arvioinnissa antamasta asiantuntija-avusta maksettavan korvauksen perusteista säädetään valtioneuvoston asetuksella.

6 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

HE 143/2013
MmVM 19/2013
EV 196/2013

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.