1123/2013

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä tiedoista

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään työttömyysturvalain (1290/2002) 11 luvun 4 §:n 5 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1001/2012:

1 §
Määräaika työvoimapoliittisen lausunnon antamiselle

Työttömyysturvalain (1290/2002) 11 luvun 4 §:ssä tarkoitettu työvoimapoliittinen lausunto tulee antaa ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin 30 päivän kuluessa siitä, kun hakija on toimittanut lausunnon antamiseksi tarpeellisen selvityksen tai kun määräaika selvityksen antamiseen on päättynyt.

2 §
Lausunnon antamistapa

Työvoimapoliittinen lausunto annetaan Kansaneläkelaitokselle tai työttömyyskassalle elektronisena linjasiirtona tai tarvittaessa kirjallisesti.

3 §
Tieto kuntoutus-, koulutus- tai työntekomahdollisuuden järjestämisestä

Jos työnhakija osallistuu työllistymistä edistävään palveluun, joka järjestetään julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 11 luvun 1 §:n mukaisen velvoitteen perusteella, palvelun järjestämisperusteesta on mainittava palvelun alkaessa annettavassa työvoimapoliittisessa lausunnossa.

Jos työnhakija on ollut työssä, joka on järjestetty julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 11 luvun 1 §:n 3 momentissa tarkoitetun työllistämisvelvoitteen perusteella, työn järjestämisperusteesta on mainittava työn päättyessä annettavassa työvoimapoliittisessa lausunnossa.

4 §
Tieto matka-avustuksesta

Jos työsuhde, johon on myönnetty matka-avustusta, päättyy työntekijästä johtuvasta syystä ennen kuin kuusi kuukautta on kulunut työsuhteen alkamisesta, työvoimapoliittiseen lausuntoon on merkittävä tieto matka-avustuksen myöntämisestä.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Tällä asetuksella kumotaan työ- ja elinkeinoministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä tiedoista (314/2012).

Kumottua asetusta sovelletaan kuitenkin palkkatuetun työn päättymisen jälkeen annettavaan työvoimapoliittiseen lausuntoon, jos palkkatuettu työ on alkanut ennen 30 päivää joulukuuta 2013.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013

Elinkeinoministeri
Jan Vapaavuori

Vanhempi hallitussihteeri
Timo Meling

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.