1121/2013

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (370/2011) liitteen 1.10 luku, sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 538/2013 ja 688/2013, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Komission direktiivi 2012/45/EU (32012L0045); EUVL N:o L 332, 4.12.2012, s. 18

  Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013

Liikenneministeri
Merja Kyllönen

Hallitussihteeri
Tiina Ranne      

LVM:a vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.