1113/2013

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus ojitussuunnitelman hankkimisesta perittävistä maksuista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään vesilain (587/2011) 5 luvun 39 §:n 2 momentin nojalla:

1 §

Vesilain (587/2011) 5 luvun 39 §:n 2 momentissa tarkoitettu ojitussuunnitelman hankkiminen ja hakijan tai muun hyödynsaajan esittämän suunnitelman täydentäminen on valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:ssä tarkoitettu liiketaloudellisin perustein hinnoiteltava suorite.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

  Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
JARI KOSKINEN

Vanhempi hallitussihteeri
Pekka Kemppainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.