1101/2013

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013

Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille vuonna 2014 maksettavasta rintama-avustuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 7 c §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 689/2001:

1 §

Rintama-avustusta voidaan hakemuksesta maksaa sen mukaan kuin tässä asetuksessa säädetään:

1) Suomen sodissa vapaaehtoisesti palvelleille Virossa tai muualla entisen Neuvostoliiton alueella pysyvästi asuville vaikeissa taloudellisissa olosuhteissa eläville ulkomaalaisille rintamasotilaille;

2) Suomen sodissa vapaaehtoisesti palvelleille Suomessa pysyvästi asuville ulkomaalaisille, joille on myönnetty ulkomaalaisen rintamasotilastunnuksesta annetun asetuksen (418/1992) mukainen ulkomaalaisen rintamasotilastunnus tai jotka täyttävät tunnuksen myöntämisen edellytykset.

2 §

Kertasuorituksena myönnettävän rintama-avustuksen määrä on 540 euroa.

3 §

Rintama-avustuksesta aiheutuvat menot korvataan valtion talousarvioon tarkoitusta varten momentille 33.50.54 varatun määrärahan rajoissa.

4 §

Rintama-avustuksen myöntää hakemuksesta Valtiokonttori. Avustusta on haettava vuoden 2014 loppuun mennessä.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2014.

  Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013

Peruspalveluministeri
Susanna Huovinen

Hallitussihteeri
Annika Parsons

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.