1063/2013

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2013

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kotimaisten kielten keskuksen suoritteiden maksuista

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Kotimaisten kielten keskuksen maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) kielilautakuntien antamat lausunnot;

2) kielen- ja nimistönhuollon alaan kuuluvat lausunnot ja selvitykset, joiden antaminen edistää yleistä kielenkäyttöä ja joiden kohteena olevalla tuotteella ei tavoitella liiketaloudellista voittoa;

3) kielineuvonta, jonka antamiseen käytetty työpanos on vähäinen;

4) sähköisten julkaisujen ja aineistojen käyttö Kotimaisten kielten keskuksen verkkopalvelussa;

5) aineistojen käyttö arkistoissa;

6) kirjaston kokoelmien käyttö.

2 §
Liiketaloudellisesti hinnoiteltavat suoritteet

Suoritteita, joiden hinnoista Kotimaisten kielten keskus päättää liiketaloudellisin perustein, ovat palvelut, joita keskus tuottaa valtion ja kuntien viranomaisille sekä muille yhteisöille ja yksityisille niiden pyynnöstä. Tällaisia palveluita ovat:

1) koulutus, konsultointi ja tilaustutkimukset;

2) julkaisujen kieliasun ja nimien tarkistus;

3) muut kuin 1 §:ssä tarkoitetut lausunnot ja selvitykset;

4) tiedonhaut ja muu tietopalvelu;

5) aineistojen luovuttaminen jäljenteenä;

6) tilojen luovuttaminen ulkopuolisten käyttöön;

7) muut vastaavat palvelut.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta jäljennöksenä tai tulosteena perittävistä maksuista päättää Kotimaisten kielten keskus noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

3 §
Muut suoritteet

Painetut julkaisut ovat valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:n 2 momentin mukaisia suoritteita, joista peritään julkaisemisesta ja jakelusta aiheutuvat kustannukset.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2016.

  Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2013

Opetusministeri
Krista Kiuru

Ylitarkastaja
Anne Luoto-Halvari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.