1047/2013

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013

Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain 21 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain (467/1999) 21 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1033/2008, seuraavasti:

21 a §
Tietojen poistaminen luettelosta

Luettelossa oleva tieto varoituksesta tai huomautuksesta poistetaan viiden vuoden kuluttua sen merkitsemisestä luetteloon.Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2013.

Jos tilintarkastajan tiedot on poistettu luettelosta tämän lain voimaan tullessa voimassa olleen 21 a §:n 1 momentin nojalla, hyväksynnän palauttamiseen sovelletaan, mitä 19 §:ssä säädetään.

HE191/2013
TaVM 35/203
EV 178/2031

  Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Elinkeinoministeri
Jan Vapaavuori

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.