1022/2013

Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen 32 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 52 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla,

muutetaan eduskunnan työjärjestyksen (40/2000) 32 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on eduskunnan päätöksessä 1023/2009, seuraavasti:

32 §
Valiokuntaan lähettäminen

Ehdotus perustuslain säätämisestä, muuttamisesta tai kumoamisesta lähetetään valmistelevasti käsiteltäväksi perustuslakivaliokuntaan. Hallituksen vuosikertomus lähetetään valmistelevasti käsiteltäväksi tarkastusvaliokuntaan. Edellä 1 momentissa tarkoitettu Eurooppa-neuvoston aloite lähetetään valmistelevasti käsiteltäväksi suureen valiokuntaan tai ulkoasiainvaliokuntaan.Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

PNE 1/2013
PeVM 5/2013
EK 31/2013

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2013

Eduskunnan puolesta


Eero Heinäluomapuhemies


Seppo Tiitinenpääsihteeri 

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.