1017/2013

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (567/2007) liite 1:n 1, 4.2.4 ja 5.1 kohta sekä liite 2, sellaisina kuin ne ovat, liite 1:n 1 kohta asetuksessa 679/2013, liite 1:n 4.2.4 kohta asetuksessa 93/2012 ja liite 1:n 5.1 kohta ja liite 2 asetuksessa 862/2012, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2013. Liitteen 2 kohtaa 8 sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2012 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa. Liitteen 1 kohtaa 4.2.4 ja liitteen 2 kohtaa 5 sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2013 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa. Liitteen 1 kohtia 1 ja 5.1 sekä liitteen 2 kohtia 1—4, 6 ja 7 sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2014 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

  Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Neuvotteleva virkamies
Pirjo Moilanen

Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.