1010/2013

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien ilmoittamisesta ja mikrobikantojen toimittamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläintautilain (441/2013) 5 §:n 5 momentin, 16 §:n 4 momentin ja 82 §:n 4 momentin nojalla:

1 luku

Ilmoitettavat eläintaudit

1 §
Ilmoitettavat eläintaudit

Sen lisäksi, mitä jäljempänä tässä luvussa säädetään, eläintautilain 5 §:ssä tarkoitettuja ilmoitettavia eläintauteja ovat:

1) apinarokko;

2) besnoitioosi (Besnoitia besnoiti);

3) BKD-tauti eläintautilain 35 §:n nojalla perustetulla rajoitusalueella;

4) botulismi;

5) Brucella abortus-, B. melitensis-, B.ovis- ja B. suis -tartunnat muissa eläinlajeissa kuin sorkkaeläimissä sekä muut Brucella-tartunnat;

6) BVD-tauti muissa eläinlajeissa kuin nautaeläimissä;

7) Campylobacter   fetus  ssp.  venerealis   -tartunta;

8) CEM-tauti (Contagious equine metritis);

9) ekinokokkitartunnat, lukuun ottamatta myyräekinokokkoosia;

10) entsoottinen abortti (Chlamydophila abortus);

11) HEV (hemagglutinating encephalomyelitis -virus) sioissa;

12) hevossyyhy (Sarcoptes equi);

13) IPN-tauti eläintautilain 35 §:n nojalla perustetulla rajoitusalueella ja muut IPN-virustartunnat;

14) lintuinfluenssat, lukuun ottamatta vastustettavista eläintaudeista ja niiden luokittelusta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (843/2013) tarkoitettua korkeapatogeenista ja matalapatogeenista lintuinfluenssaa;

15) kasöösi lymfadeniitti (Corynebacterium pseudotuberculosis);

16) Krimin-Kongon verenvuotokuume (Crimean-Congo haemorrhagic fever);

17) lammassyyhy (Psoroptes ovis);

18) leptospiroosi;

19) lehmärokko;

20) Mycoplasma agalactiae- (tarttuva agalaktia), M. capricolum- ja M. mycoides var.mycoides -tartunnat;

21) Mycoplasma gallisepticum- ja M. meleagrides -tartunnat muissa linnuissa kuin siipikarjassa;

22) Mycobacterium complex -ryhmän tartunnat (nautatuberkuloosi) muissa eläinlajeissa kuin sorkkaeläimissä sekä muut mykobakteeritartunnat, paratuberkuloosi mukaan lukien;

23) myksomatoosi;

24) orf;

25) Parafilaria bovicola -tartunta;

26) paramykso 1 -virustartunnat linnuissa;

27) PED (porcine epidemic diarrhea);

28) piroplasmoosi hevoseläimissä;

29) PRCV (porcine respiratory corona virus);

30) psittakoosi (Chlamydophila psittaci);

31) pulmonaari adenomatoosi;

32) Q-kuume;

33) rapurutto;

34) ritinärutto (Clostridium chauvoei);

35) STEC-tartunnat;

36) salmonellatartunnat, lukuun ottamatta Bos taurus -lajin nautaeläimissä, sioissa, Gallus gallus -lajin linnuissa ja kalkkunoissa todettuja salmonellatartuntoja;

37) Trichomonas foetus -tartunta;

38) trikinelloosi;

39) tularemia eli jänisrutto; sekä

40) West Nile -kuume.

2 §
Ilmoitettavat nautaeläinten taudit

Edellä 1 §:ssä lueteltujen tautien lisäksi seuraavat taudit ovat ilmoitettavia eläintauteja niiden esiintyessä nautaeläimissä:

1) ESBL-entsyymiä, AmpC-beetalaktamaasia tai karbapenemaasia tuottavien bakteerien tartunnat (laajakirjoista beetalaktamaasia tuottavien bakteerien tartunnat);

2) kampylobakteeritartunnat, lukuun ottamatta  Campylobacter  fetus  ssp . venerealis -tartuntaa;

3) keuhkomato;

4) listerioosi;

5) laidunkuume;

6) maksamato (Fasciola hepatica);

7) metisilliiniresistentit Staphylococcus aureus (MRSA) -tartunnat;

8) Mycoplasma bovis -tartunta;

9) punatauti;

10) pälvisilsa;

11) valelehmärokko; sekä

12) virusripuli (Corona).

3 §
Ilmoitettavat sikojen taudit

Edellä 1 §:ssä lueteltujen tautien lisäksi seuraavat taudit ovat ilmoitettavia eläintauteja niiden esiintyessä sioissa:

1) Actinobacillus pleuropneumomiae -tartunta;

2) aivastustauti;

3) tyyppiä C oleva Clostridium perfringens -tartunta;

4) dysenteria;

5) kampylobakteeritartunnat;

6) kapi (Sarcoptes scabiae var. suis);

7) laajakirjoista beetalaktamaasia tuottavien bakteerien tartunnat;

8) MRSA-tartunnat;

9) porsasyskä;

10) sikainfluenssa;

11) sikaruusu;

12) toksoplasmoosi;

13) Yersinia enterocolitica- ja Y. pseudotuberculosis -tartunta; sekä

14) ödeematauti.

4 §
Ilmoitettavat hevoseläinten eläintaudit

Edellä 1 §:ssä lueteltujen tautien lisäksi seuraavat taudit ovat ilmoitettavia eläintauteja niiden esiintyessä hevoseläimissä:

1) herpesvirustartunnat (EHV-1- ja EHV-4-tartunnat);

2) hevosinfluenssa;

3) laajakirjoista beetalaktamaasia tuottavien bakteerien tartunnat, jotka ovat aiheuttaneet oireita isäntäeläimessä;

4) MRSA-tartunnat;

5) pääntauti; sekä

6) virusarteriitti.

5 §
Ilmoitettavat lammas- ja vuohieläinten taudit

Edellä 1 §:ssä lueteltujen tautien lisäksi seuraavat taudit ovat ilmoitettavia eläintauteja niiden esiintyessä lammas- ja vuohieläimissä:

1) Borderin tauti;

2) enterotoksemia (Clostridium perfringens tyyppi D);

3) kampylobakteeritartunnat;

4) laajakirjoista beetalaktamaasia tuottavien bakteerien tartunnat;

5) listerioosi;

6) maksamato (Fasciola hepatica);

7) MRSA-tartunnat;

8) sorkkamätä;

9) toksoplasmoosi; sekä;

10) Yersinia enterocolitica- ja Y. pseudotuberculosis -tartunta.

6 §
Ilmoitettavat lintujen taudit

Edellä 1 §:ssä lueteltujen tautien lisäksi seuraavat taudit ovat ilmoitettavia eläintauteja niiden esiintyessä linnuissa:

1) AE (avian encephalomyelitis);

2) Gumborotauti;

3) IB (avian infectious bronchitis);

4) ILT (avian infectious laryngotracheitis);

5) kampylobakteeritartunnat;

6) kanakolera;

7) laajakirjoista beetalaktamaasia tuottavien bakteerien tartunnat;

8) leukoosi;

9) Marekin tauti;

10) MRSA-tartunnat;

11) sikaruusu; sekä

12) sinisiipitauti.

7 §
Ilmoitettavat vesieläinten taudit

Edellä 1 §:ssä lueteltujen tautien lisäksi seuraavat taudit ovat ilmoitettavia eläintauteja niiden esiintyessä vesieläimissä:

1) Gyrodactylus salaris -tartunnat muualla kuin Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen, Tuulomajoen ja Uutuanjoen vesistöjen alueella;

2) laajakirjoista beetalaktamaasia tuottavien bakteerien tartunnat;

3) MRSA-tartunnat;

4) lohikalojen paisetauti ja muut Aeromonas salmonicida -tartunnat; sekä

5) Yersinia ruckeri -tartunnat.

8 §
Ilmoitettavat mehiläisten ja kimalaisten   taudit

Edellä 1 §:ssä lueteltujen tautien lisäksi seuraavat taudit ovat ilmoitettavia eläintauteja niiden esiintyessä mehiläisissä ja kimalaisissa:

1) akariaasi (Acarapis woodi);

2) nosemoosi (Nosema apis ja N. ceranae);

3) toukkamätä (Melissococcus pluton); sekä

4) varroa-punkin tartunta eläintautilain 35 §:n nojalla perustetulla rajoitusalueella.

9 §
Ilmoitettavat koirien, kissojen ja frettien  taudit

Edellä 1 §:ssä lueteltujen tautien lisäksi seuraavat taudit ovat ilmoitettavia eläintauteja niiden esiintyessä koirissa, kissoissa tai freteissä:

1) kettusyyhy (Sarcoptes scabiae var. vulpis);

2) kissarutto;

3) laajakirjoista beetalaktamaasia tuottavien bakteerien tartunnat, jotka ovat aiheuttaneet oireita isäntäeläimessä;

4) leishmaniaasi;

5) MRSA-tartunnat;

6) penikkatauti; sekä

7) toksoplasmoosi.

10 §
Ilmoitettavat turkiseläinten taudit

Edellä 1 §:ssä lueteltujen tautien lisäksi seuraavat taudit ovat ilmoitettavia eläintauteja niiden esiintyessä turkiseläimissä:

1) kettusyyhy (Sarcoptes scabiae var. vulpis);

2) laajakirjoista beetalaktamaasia tuottavien bakteerien tartunnat;

3) minkkien virusripuli;

4) MRSA-tartunnat;

5) penikkatauti; sekä

6) plasmasytoosi.

2 luku

Valvontaviranomaisen velvollisuus ilmoittaa vastustettavista, uusista vakavista ja ilmoitettavista eläintaudeista

11 §
Ilmoitukset helposti leviävistä, vaarallisista ja uusista vakavista eläintaudeista

Kunnaneläinlääkärin on tehtävä aluehallintovirastolle eläintautilain 16 §:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus helposti leviävästä, vaarallisesta tai uudesta vakavasta eläintaudista viipymättä.

Aluehallintoviraston on saatettava eläintautilain 16 §:n 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus helposti leviävästä, vaarallisesta tai uudesta vakavasta eläintaudista Elintarviketurvallisuusviraston tietoon viipymättä, ellei kyseessä ole muun kuin eläinlääkärin tai laboratorion tekemä ilmoitus eläintautiepäilystä, jonka kunnaneläinlääkäri tai aluehallintovirasto on todennut aiheettomaksi. Viimeksi mainittu ilmoitus on sisällytettävä Elintarviketurvallisuusvirastolle kuukausittain toimitettavaan koosteeseen.

Kunnaneläinlääkärin ja aluehallintoviraston on varmistuttava ilmoittamiensa tietojen perillemenosta.

12 §
Ilmoitukset valvottavista eläintaudeista

Kunnaneläinlääkärin on tehtävä aluehallintovirastolle eläintautilain 16 §:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus valvottavasta eläintaudista viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Aluehallintoviraston on saatettava eläintautilain 16 §:n 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus valvottavasta eläintaudista Elintarviketurvallisuusviraston tietoon viimeistään seuraavana arkipäivänä, ellei kyseessä ole muun kuin eläinlääkärin tai laboratorion tekemä ilmoitus eläintautiepäilystä, jonka kunnaneläinlääkäri tai aluehallintovirasto on todennut aiheettomaksi. Viimeksi mainittu ilmoitus on sisällytettävä Elintarviketurvallisuusvirastolle kuukausittain toimitettavaan koosteeseen.

13 §
Ilmoitukset muista eläintaudeista

Kunnaneläinlääkärin on tehtävä aluehallintovirastolle eläintautilain 16 §:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus tämän asetuksen 1 §:ssä mainitusta eläintaudista viimeistään seuraavana arkipäivänä. Kunnaneläinlääkärin on sisällytettävä tieto 2—10 §:ssä mainitusta eläintaudista aluehallintovirastolle kuukausittain toimitettavaan yhteenvetoon.

Aluehallintoviraston on saatettava eläintautilain 16 §:n 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus tämän asetuksen 1 §:ssä mainitusta eläintaudista Elintarviketurvallisuusviraston tietoon viimeistään seuraavana arkipäivänä. Tieto 2—10 §:ssä mainitusta eläintaudista on sisällytettävä Elintarviketurvallisuusvirastolle kuukausittain toimitettavaan koosteeseen.

14 §
Kuukausittain toimitettava yhteenveto ja kooste

Kunnaneläinlääkärin on toimitettava aluehallintovirastoon yhteenveto kaikista virka-alueellaan kalenterikuukauden aikana todetuista vastustettavista, ilmoitettavista ja uusista vakavista eläintaudeista viimeistään seuraavan kuukauden 15 päivänä.

Aluehallintoviraston on toimitettava Elintarviketurvallisuusvirastoon kooste kaikista vastaanottamistaan tiettyä kalenterikuukautta koskevista yhteenvedoista viimeistään seuraavan kuukauden loppuun mennessä.

15 §
Ilmoitus terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaavalle lääkärille

Eläintautilain 16 §:n 3 momentissa tarkoitettu ilmoitus terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaavalle lääkärille on tehtävä viimeistään seuraavana arkipäivänä. Ilmoitus on tehtävä seuraavista eläintaudeista, jotka on todettu terveyskeskuksen alueella:

1) apinarokko;

2) botulismi;

3) Brucella-tartunnat;

4) myyräekinokokkoosi kaikissa eläimissä;

5) kaikki ekinokokkitartunnat koirassa;

6) kädellisillä esiintyvät ihmisille vaaralliset filovirustartunnat;

7) Krimin-Kongon verenvuotokuume;

8) Mycobacterium complex -ryhmän tartunnat (nautatuberkuloosi);

9) lehmärokko;

10) leptospiroosi, aktiiviset erittäjät;

11) korkeapatogeeninen ja matalapatogeeninen lintuinfluenssa;

12) orf;

13) pernarutto;

14) psittakoosi;

15) Q-kuume, aktiiviset erittäjät;

16) rabies;

17) salmonellatartunnat nautaeläimissä, sioissa, siipikarjassa, hevosissa, lampaissa ja vuohissa;

18) STEC-tartunnat;

19) trikinelloosi sioissa;

20) tularemia eli jänisrutto; sekä

21) West Nile -kuume.

3 luku

Eläintauteja tutkivan laboratorion velvollisuus toimittaa mikrobikantoja ja tutkimustietoja

16 §
Mikrobikantojen toimittaminen

Eläintautilaissa tarkoitetun hyväksytyn laboratorion ja ilmoitettavia eläintauteja tutkivan laboratorion on toimitettava laboratoriossa eristettyjen, seuraavia eläintauteja aiheuttavien mikrobien kannat tai näyte, josta mikrobi on osoitettu, kansalliseen vertailulaboratorioon jatkotutkimuksia tai säilyttämistä varten:

1) laajakirjoista beetalaktamaasia tuottavien bakteerien tartunnat;

2) MRSA-tartunnat;

3) salmonellatartunnat; sekä

4) STEC-tartunnat.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske eläintautilain 8 §:ssä tarkoitetun pakollisen terveysvalvonnan yhteydessä eristettyjen salmonellakantojen toimittamista.

17 §
Tutkimustietojen toimittaminen

Eläintautilaissa tarkoitetun hyväksytyn laboratorion ja ilmoitettavia eläintauteja tutkivan laboratorion on toimitettava Elintarviketurvallisuusvirastolle säännöllisesti tietoja kaikkien vastustettavien ja ilmoitettavien eläintautien varalta tutkittujen näytteiden määristä, tutkimusmenetelmistä ja tutkimustuloksista eläinryhmittäin.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske eläintautilain 8 §:ssä tarkoitetun pakollisen terveysvalvonnan yhteydessä suoritettujen tutkimusten tietojen toimittamista.

4 luku

Erinäiset säännökset

18 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Tällä asetuksella kumotaan vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös (1346/1995).

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri 
Jari Koskinen

Neuvotteleva virkamies
Kajsa Hakulin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.