1005/2013

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus vapaaehtoisesta eläinten terveysvalvonnasta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläintautilain (441/2013) 9 §:n 4 momentin ja 10 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Eläinten terveysvalvonnasta sekä eläintautien vastustamisesta eläinten keinollisessa lisäämisessä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (838/2013, jäljempänä terveysvalvonta-asetus) säädetään eläintaudeista, joiden valvomiseksi voidaan sitoutua toteuttamaan vapaaehtoista terveysvalvontaa, terveysvalvontaan liittyvistä velvoitteista sekä pitopaikkojen terveysluokituksesta.

Tällä asetuksella annetaan tarkemmat säännökset terveysvalvontaan sisältyvistä terveystarkastuksista ja näytteenotoista sekä näytteitä koskevasta kirjanpidosta. Lisäksi asetuksella annetaan tarkemmat säännökset terveysvalvontaan sitoutumista ja valvonnan lopettamista koskevista ilmoituksista.

2 §
BKD- valvontaan sisältyvät terveystarkastukset ja näytteenotot

BKD-taudin valvomiseksi toteutettavaan terveysvalvontaan sisältyvän terveystarkastuksen yhteydessä on taudille alttiiseen lajiin kuuluvista pitopaikan kaloista otettava näytteitä tutkittaviksi BKD-taudin varalta. Tarkastuksen yhteydessä voidaan kuitenkin sopia, että pitopaikasta vastuussa oleva toimija huolehtii näytteiden ottamisesta ja lähettämisestä muuna ajankohtana, jos tämä on tarkoituksenmukaisempaa taudin seurannan kannalta. Näytteitä ei oteta, jos pitopaikka on luonnonravintolammikko.

Terveystarkastuksen yhteydessä on myös selvitettävä, onko pitopaikassa noudatettu terveysvalvonta-asetuksen 10—12 §:ssä säädettyjä velvoitteita.

3 §
Maedi-visna-valvontaan sisältyvät terveystarkastukset ja näytteenotot

Maedi-visnan ja CAE-taudin valvomiseksi toteutettavaan terveysvalvontaan sisältyvän terveystarkastuksen yhteydessä on pitopaikan yli 12 kuukauden ikäisistä lampaista ja vuohista otettava verinäytteitä tutkittaviksi maedi-visnan ja CAE-taudin varalta.

Terveystarkastuksen yhteydessä on myös selvitettävä, onko pitopaikassa noudatettu terveysvalvonta-asetuksen 14 ja 15 §:ssä säädettyjä velvoitteita.

4 §
Hirvieläinten tuberkuloosin valvontaan sisältyvät terveystarkastukset ja näytteenotot

Hirvieläinten tuberkuloosin valvomiseksi toteutettavaan terveysvalvontaan sisältyvän terveystarkastuksen yhteydessä on terveysvalvonta-asetuksen 19 §:n 1 ja 2 momentissa tutkittaviksi säädetyt hirvieläimet tutkittava ihonsisäisellä tuberkuliinitestillä.

Terveystarkastuksen yhteydessä on myös selvitettävä, onko pitopaikassa noudatettu terveysvalvonta-asetuksen 19 ja 20 §:ssä säädettyjä velvoitteita.

5 §
Ilmoitukset ja kirjanpito

Toimijan, joka haluaa sitoutua vapaaehtoiseen terveysvalvontaan, tulee ilmoittaa asiasta aluehallintovirastolle. Toimijan tulee myös ilmoittaa aluehallintovirastolle, jos terveysvalvonta lopetetaan pitopaikassa.

Toimijan tule pitää kirjaa pitopaikassa suoritetuista terveystarkastuksista ja näytteenotoista sekä näytteiden tutkimustuloksista. Kirjanpito on säilytettävä vähintään siihen asti, kun toimija eroaa tai erotetaan terveysvalvonnasta ja se on pyynnöstä esitettävä valvontaviranomaiselle.

6 §
Voimaantulo ja kumoaminen

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Tällä asetuksella kumotaan lampaiden maedi-visnan ja vuohien CAE:n vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 15/EEO/2001 kohta 9, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 12/EEO/2006.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri 
Jari Koskinen

Neuvotteleva virkamies
Kajsa Hakulin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.