863/2013

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus yksityistä varastointia koskevien tietojen ilmoittamisen määräajasta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään markkinajärjestelystä annetun lain (999/2012) 31 §:n 2 momentin nojalla:

1 §

Yksityisen varastoinnin tuen myöntämistä koskevista yhteistä säännöistä eräiden maataloustuotteiden alalla annetun komission asetuksen (EY) N:o 826/2008 36 artiklan 6 kohdassa tarkoitetut varastoissa olevien tuotteiden tiedot on ilmoittava 3 päivää ennen sopimusvarastoinnin enimmäisjakson päättymistä tai varastosta poistamisen alkamista, jos tuotteet poistetaan ennen sopimusvarastoinnin enimmäisjakson päättymistä.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä joulukuuta 2013.

Tällä asetuksella kumotaan viljan interventio-ostoissa noudatettavista eräistä menettelytavoista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (4/2009).

  Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Jukka Ränkimies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.