858/2013

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2013

Valtiovarainministeriön asetus verovuoden 2013 jäännösveron eräpäivistä, ennakonpalautusten maksamisesta sekä metsänhoitomaksun eräpäivistä ja vuoden 2014 kiinteistöveron eräpäivistä

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään veronkantolain (609/2005) 11 §:n 1 momentin ja 24 §:n 1 momentin sekä kiinteistöverolain (654/1992) 28 §:n, sellaisena kuin se on laissa 527/2010, nojalla:

1 §
Jäännösveron eräpäivät

Verovuodelta 2013 maksuunpannun valtion-, kunnallis- ja kirkollisveron sekä vakuutetun sairausvakuutusmaksun maksettavaksi määrätyn jäännösveron ensimmäinen erä on suoritettava viimeistään 1 päivänä joulukuuta 2014 ja toinen erä viimeistään 2 päivänä helmikuuta 2015.

2 §
Ennakonpalautusten maksuajankohta

Verovuoden 2013 liikaa ennakkona maksettujen verojen palauttaminen aloitetaan 3 päivänä joulukuuta 2014. Suoraan saajan Suomessa maksuliikennepalveluja tarjoavan pankin pankkitilille suoritettavat ennakonpalautukset maksetaan yhdessä erässä joulukuun 3 päivänä 2014. Maksuosoituksina suoritettavat ennakonpalautukset maksetaan joulukuun 10 päivästä 2014 alkaen.

3 §
Metsänhoitomaksun eräpäivä

Metsänhoitomaksu vuodelta 2013 on suoritettava viimeistään 1 päivänä joulukuuta 2014.

4 §
Kiinteistöveron eräpäivät

Vuodelta 2014 määrättävän kiinteistöveron ensimmäinen erä on suoritettava viimeistään 8 päivänä syyskuuta 2014 ja toinen erä viimeistään 3 päivänä marraskuuta 2014.

5 §
Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä joulukuuta 2013.

Asetusta sovelletaan muiden kuin tuloverolain (1535/1992) 3 §:ssä tarkoitettujen yhteisöjen ja 5 §:ssä tarkoitettujen yhteisetuuksien verovuoden 2013 jäännösveroihin ja ennakonpalautuksiin sekä vuoden 2013 metsänhoitomaksuun ja vuoden 2014 kiinteistöveroon.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2013

Valtiovarainministeri
Jutta Urpilainen

Finanssineuvos
Elina Pylkkänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.