854/2013

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2013

Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia sekä eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 16 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia sekä eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (118/2010) 16 § seuraavasti:

16 §
Rehut

Rehuja koskevassa täydentävien ehtojen tilavalvonnassa on valvottava, ettei tilalla käytetä eläinten ruokinnassa kiellettyä eläinvalkuaista tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 7 artiklan vastaisesti sekä varmistettava, että kukin eläinlaji saa vain sille tarkoitettua eläinvalkuaista sisältävää rehua. Lisäksi on valvottava, että jätteitä, vaarallisia aineita, kasvinsuojeluaineita, siemeniä ja lääkerehuja varastoidaan ja käsitellään rehuista ja eläinten pitopaikoista erillään ja että kasvinsuojeluaineiden ja biosidien käyttöä sekä tilalle hankittua ja tilalta toimitettua rehua ja tilalla eläimille syötettyä rehua koskeva kirjaamisvelvollisuus on täytetty rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 183/2005 liitteen I mukaisesti. Edelleen on valvottava, että rehut on hankittu rekisteröidyiltä tai hyväksytyiltä rehualan toimijoilta viimeksi mainitun asetuksen 5 artiklan 6 kohdan mukaisesti.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

  Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Johanna Wallius

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.