843/2013

Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus vastustettavista eläintaudeista ja niiden luokittelusta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläintautilain (441/2013) 5 §:n 5 momentin nojalla:

1 §
Vastustettavat eläintaudit

Tässä asetuksessa säädetyt eläintaudit ovat vastustettavia eläintauteja. Vastustettavat eläintaudit jaetaan helposti leviäviin, vaarallisiin ja valvottaviin eläintauteihin siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 § 
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) korkeapatogeenisella lintuinfluenssalla siipikarjassa tai muissa linnuissa esiintyvää sellaisen influenssa A-viruksen aiheuttamaa tartuntaa, jonka hemagglutiniiniproteiinin katkaisukohdalla on useita emäksisiä aminohappoja taikka jonka suonensisäinen patogeenisuusindeksi (IVPI) kuusiviikkoisilla kananpojilla on suurempi kuin 1,2;

2) matalapatogeenisella lintuinfluenssalla siipikarjassa tai muissa vankeudessa pidettävissä linnuissa  esiintyvää muuta kuin 1 kohdassa tarkoitettua H5- tai H7-alatyyppiin kuuluvaa influenssa A-viruksen aiheuttamaa tartuntaa;

3) Newcastlen taudilla muissa kuin luonnonvaraisissa linnuissa esiintyvää sellaisen paramykso-1-viruksen aiheuttamaa tartuntaa, jonka aivojen sisäinen patogeenisuusindeksi (ICPI) kanauntuvikoilla on suurempi kuin 0,7 tai jonka fuusioproteiinin katkaisukohdalla on useita emäksisiä aminohappoja;

4) sioilla kaikkia Suidae-heimoon kuuluvia eläimiä; sekä

5) sisävesialueella järviä, lampia, sellaisia osia joista ja niiden suistoista, joihin merialueen vaelluskalat eivät voi nousta tai joihin noustakseen niiden on ohitettava vähintään kaksi nousuestettä kalatietä pitkin, sekä pitopaikkoja, joihin tulovesi otetaan mainituilta vesialueilta tai jotka käyttävät pohjavettä.

3 §
Helposti leviävät eläintaudit

Helposti leviäviä eläintauteja ovat seuraavat taudit:

1) karjarutto;

2) Rift Valley -kuume;

3) sinikielitauti;

4) suu- ja sorkkatauti;

5) vesikuläärinen stomatiitti;

6) lumpy skin -tauti;

7) afrikkalainen sikarutto;

8) Aujeszkyn tauti sioissa;

9) klassinen sikarutto;

10) sian vesikulääritauti (SVD-tauti);

11) lammas- ja vuohirokko;

12) pienten märehtijäin rutto (PPR-tauti);

13) korkeapatogeeninen lintuinfluenssa;

14) matalapatogeeninen lintuinfluenssa;

15) Newcastlen tauti;

16) afrikkalainen hevosrutto;

17) hirvieläinten epitsoottinen verenvuototauti (EHD-tauti);

18) kalojen epitsoottinen vertamuodostavan kudoksen kuolio (EHN-tauti);

19) kalojen virusperäinen verenvuotoseptikemia (VHS-tauti), muualla kuin Ahvenanmaan maakunnassa;

20) kalojen tarttuva vertamudostavan kudoksen kuolio (IHN-tauti); sekä

21) tarttuva lohen anemia (ISA-tauti).

4 §
Vaaralliset eläintaudit

Vaarallisia eläintauteja ovat seuraavat taudit:

1) bruselloosi (Brucella abortus -, B. melitensis - ja B.suis -tartunnat) sorkkaeläimissä;

2) kädellisillä esiintyvät ihmisille vaaralliset filovirustartunnat;

3) Mycobacterium complex -ryhmän tartunnat (nautatuberkuloosi) sorkkaeläimissä;

4) pernarutto;

5) rabies;

6) BSE-tauti (bovine spongiform encephalopathy);

7) naudan tarttuva leukoosi;

8) naudan tarttuva rinotrakeiitti (IBR-tauti);

9) tarttuva naudan keuhkorutto (CBPP-tauti);

10) sikojen tarttuva gastroenteriitti (TGE-tauti);

11) klassinen scrapie lampaissa ja vuohissa;

12) hevosen astumatauti (dourine);

13) hevosen näivetystauti; sekä

14) hevosen räkätauti.

5 §
Valvottavat eläintaudit

Valvottavia eläintauteja ovat seuraavat taudit:

1) Brucella ovis- tartunta sorkkaeläimissä

2) Echinococcus multilocularis -tartunta (myyräekinokokkoosi);

3) muut eläinten tarttuvat spongiformiset enkefalopatiat (TSE-taudit) kuin 4 §:n kohdissa 6) ja 11) mainitut;

4) salmonellatartunnat Bos taurus-lajin nautaeläimissä, sioissa, Gallus gallus-lajin linnuissa ja kalkkunoissa;

5) BVD-tauti (bovine viral diarrhea) nautaeläimissä;

6) PRRS-tauti (porcine reproductive and respiratory syndrome);

7) CAE-tauti (caprine arthritis/encephalitis);

8) maedi-visna;

9) Mycoplasma gallisepticum - ja M. meleagridis -tartunnat siipikarjassa;

10) Salmonella pullorum - ja S.gallinarum -tartunnat siipikarjassa;

11) siipikarjan pneumovirustartunta (APV-tauti) siipikarjassa

12) hevosten tarttuvat aivoselkäydintulehdukset (VEE, EEE, WEE);

13) esikotelomätä (Paenibacillus larvae sp. larvae);

14) pieni pesäkuoriainen (Aethina tumida);

15) Tropilaelaps- punkin tartunta;

16) Varroa- punkin tartunta Ahvenanmaan maakunnassa;

17) kalojen bakteeriperäinen munuaistauti (BKD-tauti) Kymijoen vesistön alueella, Vesijärven aluetta lukuun ottamatta, sekä Juustilanjoen, Hounijoen, Tervajoen, Vilajoen, Urpalanjoen, Vaalimaanjoen, Virojoen, Vehkajoen, Summajoen, Vuoksen, Jänisjoen, Kiteenjoen-Tohmajoen, Hiitolanjoen, Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen, Tuulomajoen ja Uutuanjoen vesistöjen alueella, mukaan lukien viljelylaitokset, joiden tulovesi otetaan mainitulta alueelta;

18) kalojen Gyrodactylus salaris-tartunta Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen, Tuulomajoen ja Uutuanjoen vesistöjen alueella;

19) lohikalojen alfavirustartunnat (SAV);

20) genoryhmän 5 IPN-virustartunnat (kalojen tarttuva haimakuoliotauti eli IPN-tauti) sisävesialueella;

21) karpin kevätviremia (SVC-tauti);

22) kalojen virusperäinen verenvuotoseptikemia (VHS-tauti) Ahvenanmaan maakunnassa;

23) koikarpin herpesvirustartunta (KHV-tauti);

24) äyriäisten valkopilkkutauti;

25) nilviäisten bonamioosi; sekä

26) nilviäisten marteilioosi.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri 
Jari Koskinen

Neuvotteleva virkamies
Kajsa Hakulin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.