826/2013

Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2013

Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus eräistä indeksillä tarkistetuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelistä

Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 14 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 913/2012, ja sosiaalihuoltolain (710/1982) 29 b §:n 7 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 388/2008, seuraavan:

1. Kansaneläkeindeksillä tarkistettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 6 a §:n 1 ja 4 momentissa tarkoitettu maksukatto on 1.1.2014 lähtien 679 euroa.

2. Kansaneläkeindeksillä tarkistettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 6 b §:n 1 momentissa tarkoitettu omaishoitajan vapaan aikaisista palveluista perittävä vuorokausikohtainen asiakasmaksu on 1.1.2014 lähtien enintään 11,30 euroa.

3. Työeläkeindeksillä tarkistettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 c §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettu henkilökohtaisen käyttövaran määrä on 1.1.2014 lähtien kuukausittain vähintään 105 euroa.

4. Sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksillä tarkistettu sosiaalihuoltolain 29 b §:n 1 momentissa tarkoitettu jatkuvan ja säännöllisesti annetun kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelin arvo on 1.1.2014 alkaen vähintään 27 euroa tuntia kohti, jos kotitalouden tulot eivät ylitä laissa säädettyä tulorajaa. Alin palvelusetelin arvo on kuitenkin vähintään 7 euroa tuntia kohti.

5. Työeläkeindeksillä tarkistettu sosiaalihuoltolain 29 b §:n 2 momentissa tarkoitetut jatkuvan ja säännöllisesti annetun kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelin arvon määräämisessä noudatettavat tulorajat ovat 1.1.2014 lähtien seuraavat:

Kotitalouden koko, henkilöä Tulorajat euroa/kk Vähennysprosentti
        1        563       35
        2      1 039       22           
        3      1 628       18           
        4      2 014       15           
        5      2 438       13           
        6      2 799       11

6. Työeläkeindeksillä tarkistettu sosiaalihuoltolain 29 b §:n 3 momentissa tarkoitettu tulorajan korotus on 342 euroa kustakin henkilöstä kotitalouden seitsemännestä henkilöstä alkaen 1.1.2014 lähtien.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2013

Peruspalveluministeri
Susanna Huovinen

Neuvotteleva virkamies
Pia-Liisa Heiliö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.