806/2013

Annettu Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2013

Valtioneuvoston asetus kalastusasetuksen 17 ja 19 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan kalastusasetuksen (1116/1982) 17 §:n johdantokappale ja 2 kohta ja 19 §, sellaisena kuin niistä on 19 § asetuksessa 191/2008, seuraavasti:

17 §

Seuraavat kalat ovat rauhoitettuja ja niiden pyynti on kielletty jäljempänä mainittuina aikoina:


2) nieriä Vuoksen vesistöalueella tammikuun 1 päivän alusta joulukuun 31 päivän loppuun;


19 §

Luonnonvesistä pyydettyjen kalojen tulee täyttää seuraavat alimmat mitat leuan kärjestä (suu suljettuna) pyrstöevän kärkeen mitattuna:

merilohi 60 senttimetriä, paitsi leveysasteen 63°30’N pohjoispuolella Perämerellä 50 senttimetriä;

meritaimen 60 senttimetriä;

järvilohi 60 senttimetriä;

järvitaimen 60 senttimetriä, paitsi leveysasteen 67°00’N pohjoispuolisissa vesissä 50 senttimetriä;

nieriä Inarinjärvessä 40 senttimetriä;

kuha 37 senttimetriä;

harjus 35 senttimetriä, paitsi leveysasteen 67°00’N pohjoispuolisissa vesissä 30 senttimetriä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

  Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Kalatalousylitarkastaja
Jouni Tammi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.