751/2013

Annettu Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 2013

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (4/2013) 2 §:n 3 momentin 3 kohta, sekä

muutetaan 2 §:n 1 momentti seuraavasti:

2 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan otettaessa opiskelijoita ammatilliseen perustutkintoon johtavaan koulutukseen, joka on tarkoitettu perusopetuksen tai lukion oppimäärän suorittaneille taikka edellä mainittuja koulutuksia vastaavat aiemmat opinnot suorittaneille. Asetusta sovelletaan myös otettaessa opiskelijoita muuna kuin ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävään kotitalousopetukseen.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2013.

Tätä asetusta sovelletaan otettaessa opiskelijoita tammikuussa 2014 tai myöhemmin alkavaan koulutukseen. Ennen edellä mainittua ajankohtaa alkavaan koulutukseen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

  Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 2013

Opetusministeri
Krista Kiuru

Hallitusneuvos
Piritta Väinölä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.