749/2013

Annettu Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 2013

Valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan hevosten suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (588/2010) 3 §:n 1 momentti seuraavasti:

3 §
Seinät ja lattia

Eläinsuojan sisäkorkeuden on oltava vähintään hevosen säkäkorkeus kerrottuna luvulla 1,5. Sisäkorkeuden on kuitenkin aina oltava vähintään 2,2 metriä. Mitä edellä säädetään, koskee kuitenkin vain 5 §:n mukaisia vähimmäispinta-aloja vastaavia osia eläinsuojasta. Vähimmäiskorkeudesta voidaan kuitenkin poiketa enintään kaksi prosenttia. Sisäkorkeutta laskettaessa rakennuksessa normaalisti tarvittavia kantavia rakenteita, valaisimia, vesiputkia, ilmanvaihtoputkia tai muita vastaavia teknisluontoisia laitteita ei oteta huomioon.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

  Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Eläinlääkintöneuvos
Pirkko Skutnabb

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.