747/2013

Annettu Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2013

Tasavallan presidentin asetus eräiden kasvinterveyden suojelemista koskevien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 32 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1556/1994 ja 68/2004, sekä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen suostumuksella:

1 §
Soveltamisala

Kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaalla annetun maakuntalain (Ålands författningssamling 2013:98) 2 §:n nojalla Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle tai muulle maakuntalaissa määrätylle viranomaiselle kuuluvat hallintotehtävät siirretään Elintarviketurvallisuusvirastolle siten kuin säädetään tässä asetuksessa.

2 §
Elintarviketurvallisuusviraston vastuualue

Elintarviketurvallisuusviraston tehtävänä Ahvenanmaalla on:

1) pitää tiedostoa biologisessa torjunnassa ja pölytyksessä käytettävistä makroeliöistä ja niiden käyttökohteista Suomessa kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain (702/2003) 9 a §:n 1 momentin mukaisesti;

2) myöntää lupa kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain 9 a §:n 3 momentin mukaisesti muun kuin mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitetun makroeliön käyttöön ennen kuin sitä ensimmäistä kertaa markkinoidaan, käytetään tai maahantuodaan;

3) peruuttaa makroeliön käytön hyväksymistä koskevan luvan kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain 9 b §:n 2 momentin mukaisesti;

4) kieltää uhkaa kasvinterveydelle aiheuttavan makroeliön markkinoinnin, käytön ja maahantuonnin kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain 9 b §:n 3 momentin mukaisesti.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2013.

  Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2013

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.