725/2013

Annettu Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 2013

Valtioneuvoston asetus Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta annetun lain (533/2013) 2 §:n nojalla:

1 §

Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen muuttamista koskevaa pöytäkirjaa sovelletaan väliaikaisesti 24 päivästä kesäkuuta 2010 lukien niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt pöytäkirjan 14 päivänä toukokuuta 2013 ja tasavallan presidentti 28 päivänä kesäkuuta 2013.

2 §

Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta annettua lakia (533/2013) sovelletaan väliaikaisesti ennen pöytäkirjan kansainvälistä voimaantuloa 24 päivästä kesäkuuta 2010.

3 §

Pöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä lokakuuta 2013.

  Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 2013

Liikenneministeri
Merja Kyllönen

Erityisasiaintuntija
Tero Jokilehto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.