704/2013

Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2013

Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annetun lain (998/2012) 13 §:n 3 momentin nojalla:

1 §

Kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annetun lain (998/2012) 13 §:ssä tarkoitettua korvausta koskeva hakemus osoitetaan Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Hakemuksesta on käytävä ilmi tuen saajien henkilötunnukset tai yritys- ja yhteisötunnukset sekä osoitetiedot. Hakemukseen on liitettävä vakuutuskorvausten ja vakuutustukien myöntämistä koskevat päätökset ja tositteet tuen maksamisesta tuen saajille. Haettaessa ennakkoa tositteet tuen maksamisesta on toimitettava viipymättä tuen maksamisen jälkeen.

Vakuutuskorvaushakemusten käsittelyn sekä korvausten myöntämisen ja maksamisen yhteydessä saadut ja tehdyt selvitykset tulee toimittaa Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle hakemuksen liitteinä, jos vakuutustuen myöntämisen edellytykset eivät ilmene kalastusvakuutuslaitoksen antamista vakuutuskorvausten ja vakuutustukien myöntämistä koskevista päätöksistä. Edellä tarkoitetut selvitykset tulee aina liittää hakemukseen jos vahingon määrä yhdessä vakuutustapahtumassa ylittää 50 000 euroa.

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on aina oikeus pyynnöstään saada kaikki vakuutuskorvauskäsittelyn yhteydessä kalastusvakuutuslaitokselle kertyneet asiakirjat.

2 §

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vahvistaa lomakkeet, joita kalastusvakuutuslaitokset käyttävät hakiessaan vakuutuskorvausta.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä lokakuuta 2013.

  Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Neuvotteleva virkamies
Harri Kukka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.