701/2013

Annettu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus salmonellatartunnan vastustamisesta naudoissa ja sioissa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään salmonellatartunnan vastustamisesta naudoissa ja sioissa annettuun maa- ja metsätalousministeriön asetukseen (432/2011) uusi 7 a § seuraavasti:

7 a §
Salmonellanäytteenotto raakamaitoa luovuttavassa nautojen pitopaikassa

Jos nautojen pitopaikassa tuotettua muuta raakamaitoa kuin ternimaitoa luovutetaan kuluttajalle pitopaikan yhteydessä toimivasta elintarvikehuoneistosta tai toimitetaan laitokseen, josta maito saatetaan markkinoille lämpökäsittelemättömänä maitona, on pitopaikassa otettava näytteet salmonellabakteerin tutkimiseksi ennen raakamaidon luovuttamisen aloittamista ja sen jälkeen vähintään kerran vuodessa. Vähintään yksi näytteenotto vuodessa on toteutettava heinäkuun alun ja marraskuun lopun välisenä aikana. Näytteet on otettava liitteen 1 3.2 kohdan mukaisesti. Näytteiden ottamisesta ja toimittamisesta laboratorioon tutkittavaksi vastaa pitopaikasta vastuussa oleva toimija.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

  Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Eläinlääkintöylitarkastaja
Joanna Kurki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.