688/2013

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2013

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (370/2011) liitteen kohdan 2.2.3.3 luokituskoodin F1 nimike 3269, kohdan 2.2.61.3 luokituskoodin TFC nimikkeet 3492 ja 3493, kohdan 5.4.1.1.1 ensimmäisen kappaleen huomautus,

muutetaan liitteen kohdan 1.1.3.6.3 kuljetuskategorian 1 suomenkielinen sanamuoto, kohdan 1.2.1 määritelmä ”Säiliökontin/UN-säiliön tai säiliövaunun haltija”, luvun 1.3 huomautuksen 2 kohdan 1.3.1 huomautuksen 1 ruotsinkielinen sanamuoto, kohdan 1.7.2.1 ruotsinkielinen sanamuoto, kohta 1.8.7.2.5, luvun 1.10 ensimmäinen kappale, kohdan 1.10.3.1.2 ruotsinkielinen sanamuoto, kohdat 1.10.3.2 – 1.10.3.3 ja 1.10.4, kohdan 1.10.5 huomautuksen kohdan 1.10.1.6 ja 1.10.3.1 ruotsinkielinen sanamuoto, kohdan 1.10.5 huomautuksen kohdan 1.10.3.3 suomenkielinen sanamuoto, luvun 1.11 huomautus, kohdan 2.2.1.1.7.5 Ilotulitteiden oletusluokitustaulukon osio ”Valmiiksi ladattu laukaisuputki, ammus laukaisuputken sisällä”, kohta 2.2.41.4, kohdan 2.2.52.4 taulukon ”DI-ISOPROPYYLIPEROKSIDIKARBONAATTI” ja ”DI-(3,5,5-TRIMETYYLIHEKSANOYYLI)-PEROKSIDI”, kohdan 2.2.62.1.3 määritelmä ”Biologiset tuotteet”, kohdan 2.2.62.1.9 suomenkielinen sanamuoto, kohdan 2.2.8.1.2 ruotsinkielinen sanamuoto, kohdan 2.2.8.1.6 taulukon ruotsinkielinen sanamuoto, kohdan 2.2.9.1.7 alakohdan (e) ruotsinkielinen sanamuoto, kohdan 3.2.1 taulukon A otsikkorivin suomenkielinen sanamuoto sekä YK-numero 1223, YK-numeron 1268 ruotsinkielinen sanamuoto, YK-numeron 2208 ruotsinkielinen sanamuoto, YK-numero 3148, YK-numeron 3175 ruotsinkielinen sanamuoto, YK-numero 3481, kohdan 3.2.2 taulukon B YK-numerot 3256, 3381- 3390 ja 3488 - 3491, kohdan 3.3.1 erityismääräyksen 207 suomenkielinen sanamuoto, erityismääräyksen 363 suomenkielinen sanamuoto, erityismääräys 529, erityismääräys 636, erityismääräyksen 637 suomenkielinen sanamuoto, erityismääräyksen 660 alakohdan (g) ruotsinkielinen sanamuoto, erityismääräyksen 661 huomautus 1, kohta 3.4.13, kohdan 3.5.14 ruotsinkielinen sanamuoto, kohdan 4.1.1.19.1 suomenkielinen sanamuoto, kohdan 4.1.1.21.3 kuva 4.1.1.21.1, kohdan 4.1.1.21.5 kuvan 4.1.1.21.2 ruotsinkielinen muoto, kohdan 4.1.3.6.1 alakohdan (b) ruotsinkielinen sanamuoto, kohdan 4.1.4.1 pakkaustavan P002 pakkausyhdistelmät ja yksittäiset pakkaukset sekä erityismääräys PP12 suomenkielinen sanamuoto, pakkaustavan P003 RID/ADR-erityismääräys RR6, pakkaustavan P112(a) ruotsinkielinen sanamuoto, pakkaustapa P114(a), pakkaustavan P114(b) ruotsinkielinen sanamuoto, pakkaustavan P116 ruotsinkielinen sanamuoto, pakkaustavan P140 alaotsikkorivin ruotsinkielinen sanamuoto, pakkaustavan P200 alakohta (11) ja pakkaustavan P200 taulukon 2 YK-numeroita 1011 – 1013, 1017, 1018, 1020 – 1022, 1026 – 1030, 1032, 1033, 1858, 1859, 2599 ja 2601 koskevien rivien ruotsinkieliset sanamuodot, pakkaustavan P403 pakkausyhdistelmät, pakkaustapa P410, pakkaustavan P520 alakohta (1) ruotsinkielinen sanamuoto, pakkaustavan P601 alakohtien (1) – (3) suomenkieliset sanamuodot, pakkaustavan P804 alakohdan (1) ja (2) ruotsinkielinen sanamuoto, pakkaustavan P903 alakohdan (3) ruotsinkielinen sanamuoto, kohdan 4.1.4.2 pakkaustavan IBC520 ruotsinkielinen sanamuoto, kohdan 4.1.4.3 pakkaustavan LP902 ruotsinkielinen sanamuoto, kohdan 4.1.6.3 ruotsinkielinen sanamuoto, kohdan 4.1.6.10 ruotsinkielinen sanamuoto, kohdan 4.1.9.1.4 suomenkielinen sanamuoto, kohdan 4.2.5.2.6 UN-säiliöiden soveltamisehdon T50 otsikkorivi, kohdan 4.2.5.3 erityismääräyksen TP38 ja TP39 ruotsinkielinen sanamuoto, kohdan 4.3.3.1.1 huomautuksen 2 ruotsinkielinen sanamuoto, kohdan 4.3.3.2.5 taulukon YK-numerot 1067 ja 1076 sekä 1081 ruotsinkielinen sanamuoto, kohdan 5.1.2.1 alakohdan (a) suomenkielinen sanamuoto, kohdan 5.3.1.7.2 ja 5.4.1.1.5 ruotsinkielinen sanamuoto, kohdan 5.4.2 ruotsinkielinen sanamuoto, kohta 5.5.3.4.1, kohdan 5.5.3.6.2 alakohdan (b) huomautus, kohta 5.5.3.7.1, kohdan 6.1.5.2.6 ensimmäisen kappaleen suomenkielinen sanamuoto, kohdan 6.2.2.7.2 alakohta (a), kohdan 6.2.2.9.2 alakohta (a), kohdan 6.2.3.9.7.2 alakohdan (a) suomenkielinen sanamuoto, kohta 6.4.9.1, kohdan 6.7.2.20.1 alakohdan (c) ruotsinkielinen sanamuoto, kohdan 6.7.3.5.4 ruotsinkielinen sanamuoto, kohdan 6.7.3.16.1 alakohdan (d) suomenkielinen sanamuoto, 6.7.4.15.1 alakohdan (j) ruotsinkielinen sanamuoto, kohdan 6.7.5.13.1 alakohdan (g) ruotsinkielinen sanamuoto, kohdan 6.8.2.3.1 suomenkielinen sanamuoto, kohta 6.8.2.2.1, kohdan 6.8.2.3.1 ensimmäisen kappaleen ruotsinkielinen sanamuoto, kohdan 6.8.2.3.4 ruotsinkielinen sanamuoto, kohdan 6.8.2.4.6 huomautuksen 8. kohdan ruotsinkielinen sanamuoto, kohdan 6.8.2.10 suomenkielinen sanamuoto, kohdan 6.8.4 eritysmääräykset TE12, TT3, TT4, TT5, TT6, TM3 ja TM6 ja luvun 6.9 alkuhuomautus 2,

sellaisena kuin niistä on liitteen kohdan 1.1.3.6.3 kuljetuskategorian 1 suomenkielinen sanamuoto, kohdan 1.2.1 määritelmä ”Säiliökontin/UN-säiliön tai säiliövaunun haltija”, luvun 1.3 huomautuksen 2 kohdan 1.3.1 huomautuksen 1 ruotsinkielinen sanamuoto, kohdan 1.7.2.1 ruotsinkielinen sanamuoto, kohta 1.8.7.2.5, luvun 1.10 ensimmäinen kappale, kohdan 1.10.3.1.2 ruotsinkielinen sanamuoto, kohdat 1.10.3.2 – 1.10.3.3 ja 1.10.4, kohdan 1.10.5 huomautuksen kohdan 1.10.1.6 ja 1.10.3.1 ruotsinkielinen sanamuoto, kohdan 1.10.5 huomautuksen kohdan 1.10.3.3 suomenkielinen sanamuoto, luvun 1.11 huomautus, kohdan 2.2.1.1.7.5 Ilotulitteiden oletusluokitustaulukon osio ”Valmiiksi ladattu laukaisuputki, ammus laukaisuputken sisällä”, kohta 2.2.41.4, kohdan 2.2.52.4 taulukon ”DI-ISOPROPYYLIPEROKSIDIKARBONAATTI” ja ”DI-(3,5,5-TRIMETYYLIHEKSANOYYLI)-PEROKSIDI”, kohdan 2.2.62.1.3 määritelmä ”Biologiset tuotteet”, kohdan 2.2.62.1.9 suomenkielinen sanamuoto, kohdan 2.2.8.1.2 ruotsinkielinen sanamuoto, kohdan 2.2.8.1.6 taulukon ruotsinkielinen sanamuoto, kohdan 2.2.9.1.7 alakohdan (e) ruotsinkielinen sanamuoto, kohdan 3.2.1 taulukon A otsikkorivin suomenkielinen sanamuoto sekä YK-numero 1223, YK-numeron 1268 ruotsinkielinen sanamuoto, YK-numeron 2208 ruotsinkielinen sanamuoto, YK-numero 3148, YK-numeron 3175 ruotsinkielinen sanamuoto, YK-numero 3481, kohdan 3.2.2 taulukon B YK-numerot 3256, 3381- 3390 ja 3488 - 3491, kohdan 3.3.1 erityismääräyksen 207 suomenkielinen sanamuoto, erityismääräyksen 363 suomenkielinen sanamuoto, erityismääräys 529, erityismääräys 636, erityismääräyksen 637 suomenkielinen sanamuoto, erityismääräyksen 660 alakohdan (g) ruotsinkielinen sanamuoto, erityismääräyksen 661 huomautus 1, kohta 3.4.13, kohdan 3.5.14 ruotsinkielinen sanamuoto, kohdan 4.1.1.19.1 suomenkielinen muoto, kohdan 4.1.1.21.3 kuva 4.1.1.21.1, kohdan 4.1.1.21.5 kuvan 4.1.1.21.2 ruotsinkielinen muoto, kohdan 4.1.3.6.1 alakohdan (b) ruotsinkielinen sanamuoto, kohdan 4.1.4.1 pakkaustavan P002 pakkausyhdistelmät ja yksittäiset pakkaukset sekä erityismääräys PP12 suomenkielinen sanamuoto, pakkaustavan P003 RID/ADR-erityismääräys RR6, pakkaustavan P112(a) ruotsinkielinen sanamuoto, pakkaustapa P114(a), pakkaustavan P114(b) ruotsinkielinen sanamuoto, pakkaustavan P116 ruotsinkielinen sanamuoto, pakkaustavan P140 alaotsikkorivin ruotsinkielinen sanamuoto, pakkaustavan P200 alakohta (11) ja pakkaustavan P200 taulukon 2 YK-numeroita 1011 – 1013, 1017, 1018, 1020 – 1022, 1026 – 1030, 1032, 1033, 1858, 1859, 2599 ja 2601 koskevien rivien ruotsinkieliset sanamuodot, pakkaustavan P403 pakkausyhdistelmät, pakkaustapa P410, pakkaustavan P520 alakohta (1) ruotsinkielinen sanamuoto, pakkaustavan P601 alakohtien (1) – (3) suomenkieliset sanamuodot, pakkaustavan P804 alakohdan (1) ja (2) ruotsinkielinen sanamuoto, pakkaustavan P903 alakohdan (3) ruotsinkielinen sanamuoto, kohdan 4.1.4.2 pakkaustavan IBC520 ruotsinkielinen sanamuoto, kohdan 4.1.4.3 pakkaustavan LP902 ruotsinkielinen sanamuoto, kohdan 4.1.6.3 ruotsinkielinen sanamuoto, kohdan 4.1.6.10 ruotsinkielinen sanamuoto, kohdan 4.1.9.1.4 suomenkielinen sanamuoto, 4.2.5.2.6 otsikkorivin ruotsinkielinen sanamuoto, kohdan 4.2.5.3 erityismääräyksen TP38 ja TP39 ruotsinkielinen sanamuoto, kohdan 4.3.3.1.1 huomautuksen 2 ruotsinkielinen sanamuoto, kohdan 4.3.3.2.5 taulukon YK-numerot 1067 ja 1076 sekä 1081 ruotsinkielinen sanamuoto, kohdan 5.1.2.1 alakohdan (a) suomenkielinen sanamuoto, kohdan 5.3.1.7.2 ja 5.4.1.1.5 ruotsinkielinen sanamuoto, kohdan 5.4.2 ruotsinkielinen sanamuoto, kohta 5.5.3.4.1, kohdan 5.5.3.6.2 alakohdan (b) huomautus, kohta 5.5.3.7.1, kohdan 6.1.5.2.6 ensimmäisen kappaleen suomenkielinen sanamuoto, kohdan 6.2.2.7.2 alakohta (a), kohdan 6.2.2.9.2 alakohta (a), kohdan 6.2.3.9.7.2 alakohdan (a) suomenkielinen sanamuoto, kohta 6.4.9.1, kohdan 6.7.2.20.1 alakohdan (c) ruotsinkielinen sanamuoto, kohdan 6.7.3.5.4 ruotsinkielinen sanamuoto, kohdan 6.7.3.16.1 alakohdan (d) suomenkielinen sanamuoto, 6.7.4.15.1 alakohdan (j) ruotsinkielinen sanamuoto, kohdan 6.7.5.13.1 alakohdan (g) ruotsinkielinen sanamuoto, kohdan 6.8.2.3.1 suomenkielinen sanamuoto, kohta 6.8.2.2.1, kohdan 6.8.2.3.1 ensimmäisen kappaleen ruotsinkielinen sanamuoto, kohdan 6.8.2.3.4 ruotsinkielinen sanamuoto, kohdan 6.8.2.4.6 huomautuksen 8. kohdan ruotsinkielinen sanamuoto, kohdan 6.8.2.10 suomenkielinen sanamuoto ja luvun 6.9 alkuhuomautus 2 asetuksessa 538/2013 sekä kohdan 6.8.4 eritysmääräys TM6 asetuksessa 1019/2011,

lisätään liitteen kohtaan 2.2.2.1.2 ruotsinkieliseen sanamuotoon uusi kohta 8 seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä syyskuuta 2013.

  Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2013

Liikenneministeri
Merja Kyllönen

Neuvotteleva virkamies
Mari Suominen

Liite: Vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun LVMa:n muutokset (HUOM! Suuri koko)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.