684/2013

Annettu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2013

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston eräistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen3 ja 6 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Viestintäviraston eräistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (865/2012) 3 §:n 4 kohta ja 6 §:n 3 momentti seuraavasti:

3 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Viestintävirasto perii omakustannusarvon mukaisen maksun:


4) viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvioinnista ja siihen liittyvästä toimitilojen tietoturvallisuuden arvioinnista sekä todistuksen antamisesta,


6 §
Tietoturvatuotteiden hyväksyntämaksut

Viestintäviraston sopiessa tietyn tehtävän hoitamisesta toisen määrätyn turvallisuusviranomaisen lukuun kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetussa laissa (588/2004) säädetyllä tavalla, maksu tehtävän hoitamisesta peritään 1 momentin mukaisesti. Tehtävän hoitamisesta ulkomailla aiheutuvat matkakulut peritään 2 momentin mukaisesti.


Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä syyskuuta 2013.

  Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2013

Asunto- ja viestintäministeri
Pia Viitanen

Neuvotteleva virkamies
Elina Thorström

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.