677/2013

Annettu Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 2013

Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 44 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen (128/2010) 44 §:n 1 momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 164/2013, seuraavasti:

44 §
Toimivallan järjestely eräissä väestötietojärjestelmän tietojen ylläpitoa koskevissa maistraatin tehtävissä

Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 21 §:n 1 momentissa säädetystä maistraatin alueellisesta toimivallasta poiketen:


2) maistraatti, joka vastaa toisen maistraatin toimialueelle kohdistuvia muuttoja koskevien muuttoilmoitusten käsittelystä, vastaa samalla tämän toisen maistraatin toimialueen kiinteistöjä, rakennuksia ja huoneistoja koskevien tietojen tallettamisesta niissä tapauksissa, joissa tarve näitä tietoja koskevien lisäysten, muutosten tai korjausten tekemiseen väestötietojärjestelmään tulee ilmi edellä tarkoitettujen muuttoilmoitusten käsittelyn yhteydessä;Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä syyskuuta 2013.

  Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 2013

Hallinto- ja kuntaministeri
Henna Virkkunen

Hallitusneuvos
Ilkka Turunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.