676/2013

Annettu Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 2013

Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista maistraateista ja toimivaltaisesta aluehallintovirastosta eräissä maistraatin ja aluehallintoviraston tehtävissä annetun valtiovarainministeriön asetuksen 9 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan toimivaltaisista maistraateista ja toimivaltaisesta aluehallintovirastosta eräissä maistraatin ja aluehallintoviraston tehtävissä annetun valtiovarainministeriön asetuksen (1351/2011) 9 § seuraavasti:

9 §
Muutto- ja maastamuuttoilmoitusten käsittely

Kotikuntalain (201/1994) 7 a §:ssä tarkoitettujen muutto- ja maastamuuttoilmoitusten vastaanottamiseen ja ilmoitusten johdosta väestötietojärjestelmään tehtäviin merkintöihin liittyvistä tehtävistä vastaa se maistraatti, jonka toimialueelle muuttoa muuttoilmoitus koskee tai jonka toimialueelta muuttoa maastamuuttoilmoitus koskee.

Edellä 1 momentista poiketen:

1) Lapin maistraatti vastaa Helsingin ja Länsi-Uudenmaan maistraatin toimialueelle kohdistuvia muuttoja koskevien muuttoilmoitusten käsittelystä; Lapin maistraatti voi lisäksi osallistua minkä tahansa muun maistraatin toimialueelle kohdistuvia muuttoja koskevien muuttoilmoitusten käsittelyyn;

2) Sisä-Suomen maistraatti vastaa Itä-Uudenmaan maistraatin toimialueelle kohdistuvia muuttoja koskevien muuttoilmoitusten käsittelystä; Sisä-Suomen maistraatti voi lisäksi osallistua minkä tahansa muun maistraatin toimialueelle kohdistuvia muuttoja koskevien muuttoilmoitusten käsittelyyn;

3) Länsi-Suomen maistraatti vastaa Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan maistraatin toimialueille kohdistuvia muuttoja koskevien ruotsinkielisten muuttoilmoitusten käsittelystä niissä tapauksissa, joissa merkinnän tekeminen väestötietojärjestelmään edellyttää lisäselvitysten tekemistä; Länsi-Suomen maistraatti voi lisäksi osallistua minkä tahansa muun maistraatin toimialueelle kohdistuvia muuttoja koskevien ruotsinkielisten muuttoilmoitusten käsittelyyn.

Sen estämättä, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, maistraatti ottaa vastaan yksittäisen asiakaskäynnin yhteydessä suullisesti tehdyn muuttoilmoituksen tai muun suoraan maistraatille toimitetun muutto- tai maastamuuttoilmoituksen ja tekee muuttoilmoituksen johdosta tarvittavat merkinnät väestötietojärjestelmään.


Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä syyskuuta 2013.

  Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 2013

Hallinto- ja kuntaministeri
Henna Virkkunen

Hallitusneuvos
Ilkka Turunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.