Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

665/2013

Annettu Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 2013

Valtioneuvoston asetus metrologian neuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan metrologian neuvottelukunnasta annetun asetuksen (450/1994) 1 §, 2 §:n 9 kohta ja 3 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 1 § asetuksessa 1166/1995, seuraavasti:

1 §
Asema

Metrologian neuvottelukunta toimii ministeriöiden ja metrologiaa koskevista asioista vastaavien virastojen ja laitosten apuna mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain (1156/1993), mittauslaitelain (707/2011) ja mittaamisen erityislainsäädännön mukaisten metrologisten asioiden käsittelyä varten.

2 §
Tehtävät

Neuvottelukunnan tehtävänä on:


9) hoitaa muut sille annetut valmistelutehtävät.

3 §
Kokoonpano

Neuvottelukunnassa tulee olla edustettuina metrologian ja mittausten varmentamisen kannalta keskeiset hallinnonalat sekä elinkeinoelämä ja kuluttajat. Lisäksi neuvottelukunnassa tulee olla edustettuina metrologinen tutkimustoiminta ja kansallinen mittauspalvelu sekä mittauslaitteiden valmistajat. Jos neuvottelukunnan jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden, työ- ja elinkeinoministeriö määrää asianomaisen viranomaisen tai järjestön esityksestä hänen tilalleen uuden jäsenen tai varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä syyskuuta 2013.

  Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 2013

Työministeri
Lauri Ihalainen

Ylitarkastaja
Veli Viitala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.