655/2013

Annettu Helsingissä 3 päivänä syyskuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön suoritteiden maksullisuudesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön suoritteiden maksullisuudesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1069/2012) 3 §:n 3 momentti:

3 §
Metsäkeskuksen kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksu peritään myös hylkäävästä päätöksestä. Liitteen 2 kohtaa 7 koskevan päätöksen maksu on 100,00 euroa, jos päätöksen tekeminen ei edellytä maastossa tehtävää tarkastusta, ja 100,00 euroa sekä hehtaarikohtainen maksu tarkastetulta alalta, jos päätöksen tekeminen edellyttää maastossa tehtävää tarkastusta.Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä syyskuuta 2013 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2014.

Tämän asetuksen voimaantullessa vireillä oleviin asetuksen liitteen 2 kohtaa 7 koskeviin hakemuksiin, jotka ovat tulleet vireille vuonna 2012 ja jotka kohdistuvat vuoteen 2013, sovelletaan tämän asetuksen säännöksiä.

  Helsingissä 3 päivänä syyskuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Neuvotteleva virkamies
Leena Arpiainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.