Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

649/2013

Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus biopankin tiedonannosta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään biopankkilain (688/2012) 13 §:n 5 momentin nojalla:

1 §
Tiedonanto rekisteröidylle

Sen lisäksi, mitä biopankkilain 13 §:n 3 momentissa säädetään, tulee siinä tarkoitetun tiedonannon sisältää:

1) selvitys siirrettävistä näytteistä ja niihin liittyvistä tiedoista; ja

2) tieto lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain (488/1999) 16 §:ssä tarkoitetun alueellisen eettisen toimikunnan puoltavasta lausunnosta tai, jos eettisen toimikunnan lausunto on ollut kielteinen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tai hallinto-oikeuden siirtoa koskevasta päätöksestä.

Tiedonanto on päivättävä.

Tiedonantoon on liitettävä biopankkilain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettu suostumusasiakirja.

2 §
Julkinen tiedonanto

Sen lisäksi, mitä biopankkilain 13 §:n 3 momentissa säädetään, tulee sen 4 momentissa tarkoitetun julkisen tiedonannon sisältää:

1) selvitys siirrettävistä näytteistä ja niihin liittyvistä tiedoista;

2) selvitys siitä, miten henkilö voi antaa suostumuksen näytteidensä ja niihin liittyvien tietojen siirtoon, rajata suostumustaan tai kieltää siirron; ja

3) tieto lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain 16 §:ssä tarkoitetun alueellisen eettisen toimikunnan puoltavasta lausunnosta tai, jos eettisen toimikunnan lausunto on ollut kielteinen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tai hallinto-oikeuden siirtoa koskevasta päätöksestä.

Tiedonanto on päivättävä.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2013.

Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013

Peruspalveluministeri
Susanna Huovinen

Neuvotteleva virkamies
Riitta Burrell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.