645/2013

Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013

Valtioneuvoston asetus laserlaitteista ja niiden tarkastuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan laserlaitteista ja niiden tarkastuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (291/2008) 2 § seuraavasti:

2 §

Tätä asetusta sovelletaan laserlaitteisiin ja niiden tarkastukseen.

Tätä asetusta ei sovelleta poliisin, puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen käytössä oleviin tai niiden käyttöön hankittaviin tähtäin-, valaisu-, maalinosoitus- ja etäisyydenmittauslaitteisiin eikä muihin käyttötarkoitukseltaan niihin verrattaviin laserlaitteisiin.

Tämän asetuksen 4–11 §:ää ei sovelleta laserlaitteisiin, joihin sovelletaan:

1) koneiden turvallisuudesta annettua valtioneuvoston asetusta (400/2008), kun laserlaite on osa konetta;

2) sähkölaitteiden turvallisuudesta annettua kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä (1694/1993);

3) terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annettua lakia (629/2010); tai

4) radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain (1015/2001) 20, 21 ja 21 a–21 e §:ää tai mainitun lain 24 §:n 2 momentin nojalla annettua Viestintäviraston määräystä laitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamismenettelystä.

Kuluttajien käyttöön tarkoitetuista laitteista ja lelujen turvallisuudesta säädetään erikseen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2013.

  Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Neuvotteleva virkamies
Antti Janas

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.