643/2013

Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013

Valtioneuvoston asetus biopankin suostumusasiakirjasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään biopankkilain (688/2012) 11 §:n 5 momentin nojalla:

1 §
Suostumusasiakirjan sisältö

Biopankkilain 11 §:n 2 momentissa tarkoitetun, näytteen käsittelyä koskevan suostumusasiakirjan tulee sisältää:

1) näytteen luovuttajan nimi sekä henkilötunnus tai syntymäaika;

2) biopankkilain 11 §:n 3 momentin mukaan suostumuksen antaneen henkilön nimi sekä henkilötunnus tai syntymäaika 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi;

3) selvitys näytteistä;

4) selvitys lain 11 §:n 4 momentin mukaisen selvityksen antamisesta suostumuksen antajalle ja selvityksen antajasta;

5) tieto näytteen luovuttajan mahdollisesta suostumuksesta siihen, että häntä ja hänen terveydentilaansa koskevat tiedot voidaan liittää näytteeseen siten kuin biopankkilain 14 §:ssä säädetään;

6) tieto näytteen luovuttajan mahdollisesta suostumuksesta siihen, että hänen henkilötietonsa voidaan luovuttaa biopankista siten kuin biopankkilain 26 §:n 3 momentissa säädetään; ja

7) tieto näytteen luovuttajan mahdollisesta suostumuksesta siihen, että hänelle voidaan ilmoittaa kliinisesti merkittävästä löydöksestä.

2 §
Suostumuksen antaminen ja tallentaminen suostumusrekisteriin

Suostumusasiakirja on päivättävä. Sen allekirjoittavat suostumuksen antaja ja vastaanottaja. Suostumusasiakirjasta on annettava jäljennös suostumuksen antajalle.

Suostumus voidaan antaa myös käyttäen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) 19 §:ssä tarkoitettua palvelua.

Suostumusasiakirja tallennetaan pysyvästi biopankkilain 22 §:ssä tarkoitettuun suostumusrekisteriin.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2013.

 Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013

Peruspalveluministeri
Susanna Huovinen

Neuvotteleva virkamies
Riitta Burrell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.