612/2013

Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Valtioneuvoston asetus Patentti- ja rekisterihallituksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 2 §:n 3 momentin, 3 §:n 5 momentin ja 5 §:n 2 momentin sekä valtion virkamieslain (750/1994) 8 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on valtion virkamieslain 8 §:n 2 momentti laissa 281/2000:

1 §
Tehtävät

Patentti- ja rekisterihallituksen tehtävänä on toimialansa lainsäädännön toimeenpano- ja valvontatehtävien lisäksi:

1) edistää uutta ja kasvavaa yritystoimintaa;

2) edistää yritysten tunnusmerkkien ja keksintöjen suojaa;

3) edistää yhdistys- ja säätiötoimintaa;

4) tuottaa yritys- ja yhteisötietoja koko yhteiskunnan käyttöön;

5) kehittää säätiövalvonnan menettelytapoja;

6) tuottaa asiantuntijapalveluita työ- ja elinkeinoministeriölle sekä muille ministeriöille ja viranomaisille;

7) tuottaa alansa viestintä- ja neuvontapalveluja;

8) osallistua kansainväliseen yhteistyöhön ja tietojenvaihtoon.

2 §
Neuvottelukunta

Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 5 §:ssä tarkoitetussa neuvottelukunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä enintään 12 muuta jäsentä, jotka edustavat ministeriöitä ja muita viranomaisia sekä viraston keskeisiä sidosryhmiä. Lisäksi neuvottelukunnassa on viraston pääjohtaja ja henkilöstön edustaja. Kullekin jäsenelle on määrättävä henkilökohtainen varajäsen.

3 §
Henkilöstön nimittäminen ja ottaminen

Pääjohtaja nimittää välittömässä alaisuudessaan toimivan toimintayksikön päällikön.

Muut virkamiehet nimittää ja työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa pääjohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

4 §
Kelpoisuusvaatimukset

Välittömästi pääjohtajan alaisen toimintayksikön päälliköltä vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, hyvää perehtyneisyyttä viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettua johtamistaitoa.

5 §
Sijaisten määrääminen

Pääjohtajan ollessa estynyt hänen sijaisenaan toimii pääjohtajan määräämä virkamies.

Muun henkilöstön sijaisista määrätään työjärjestyksessä.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2013.

Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Työministeri
Lauri Ihalainen

Vanhempi hallitussihteeri
Heli Honkapää

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.