556/2013

Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2013

Työ- ja elinkeinoministeriön ilmoitus Suomen kansallisista standardointielimistä

Työ- ja elinkeinoministeriö ilmoittaa, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1025/2012 eurooppalaisesta standardoinnista, neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/23/EY ja 2009/105/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 87/95/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1673/2006/EY kumoamisesta 2 artiklan 10 kohdan tarkoittamat kansalliset standardointielimet ovat:

- Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

- SESKO ry

- Viestintävirasto

Standardisointi on annettu valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) 2 §:n, 7 §:n 2 momentin ja 15 §:n 2 momentin nojalla valtioneuvoston asetuksen työ- ja elinkeinoministeriöstä (1024/2007) 1 §:n 1 momentin 29 kohdan mukaisesti työ- ja elinkeinoministeriön tehtäväksi. Standardisoimisliitto SFS ry on Suomen kansallinen standardisoinnin keskusjärjestö. SESKO ry on sähkö- ja elektroniikka-alan kansallinen standardisoimisjärjestö. Lain viestintähallinnosta (625/2001) 2 §:n nojalla valtioneuvoston asetuksen viestintähallinnosta (60/2004) 5) 1 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaisesti Viestintäviraston tehtävänä on koordinoida telealan standardointia.

  Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2013

Työministeri
Lauri Ihalainen

Erityisasiantuntija
Suvi Aaltonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.