543/2013

Annettu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2013

Valtioneuvoston asetus aluevalvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan aluevalvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (971/2000) 9 §, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 1038/2006, sekä

muutetaan 10 § seuraavasti:

10 §
Lupahakemus

Aluevalvontalain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua lupaa koskeva hakemus osoitetaan merivoimien esikunnalle ja toimitetaan perille viimeistään kuusi vuorokautta ennen hakemuksessa tarkoitetun toiminnan suunniteltua aloittamista. Hakemus tehdään lomakkeella, jonka kaavan pääesikunta vahvistaa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu hakemus voidaan jättää myös merivartiostolle edelleen merivoimien esikunnalle toimitettavaksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

  Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2013

Puolustusministeri
Carl Haglund

Vanhempi hallitussihteeri
Minnamaria Nurminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.