538/2013

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2013

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (370/2011) liitteen kohdan 1.2.1 määritelmä Suurin sallittu kuorma, kohdan 3.2.1 taulukon A YK-numerot 1169 pakkausryhmä I, 1197 pakkausryhmä I, 1266 pakkausryhmä I, 1286 pakkausryhmä I, 1287 pakkausryhmä I, 3492 ja 3493, kohdan 3.2.2 taulukon B YK-numerot 3492 ja 3493 ja kohta 4.1.1.4.1,

muutetaan liitteen sisällysluettelon luvut 1.1, 4.2 ja 5.5 ja 6.11, kohdan 1.1.3.1 alakohta (c), kohta 1.1.3.6.3, kohdan 1.1.4.2.1 alakohta (c), kohta 1.1.4.3, kohdan 1.2.1 määritelmät ”GHS”, ”Hakija”, ”Irtotavarakontti”, ”Käsikirja Manual of Tests and Criteria (Kokeet ja kriteerit)”, ”Lastinkuljetusyksikkö”, ”Paineastia”, ”Palava ainesosa”, ”Pelastuspakkaus”, ”Suurin sallittu bruttomassa”, ”Säiliökontin/UN-säiliön tai säiliövaunun haltija”, jolloin osan 1 alaviitteet 4-19 siirtyvät alaviitteiksi 5-20, ”Vaunu, katettu”, ”YK-mallisäännöt” ja ”Yleinen ryhmänimike”, luvun 1.3 huomautus 1 ja huomautuksen 2 kohdan 1.3.1 huomautus 1 ja kohta 1.3.2.2.2 (b), kohta 1.6.1.1, kohta 1.6.1.7, kohdat 1.6.1.19, 1.6.1.20 och 1.6.1.22, kohta 1.6.2.2, kohdat 1.6.2.7 - 1.6.2.11, kohta 1.6.3.8, kohta 1.6.3.25, kohta 1.6.3.35, kohta 1.6.3.37, kohdat 1.6.3.39 ja 1.6.3.40, kohta 1.6.4.17, kohdat 1.6.4.34 ja 1.6.4.37, kohdat 1.6.4.40 ja 1.6.4.41, kohta 1.7.2.1, kohta 1.7.2.4, kohta 1.8.7.1.6, 1.8.7.2.5, luvun 1.9 huomautuksen kohdat 1.9.1 ja 1.9.5, luku 1.10, kohdat 2.1.3.3, 2.1.3.5, 2.1.3.5.3, 2.1.3.5.5, 2.1.3.8 ja 2.2.1.1.3, kohdan 2.2.1.1.5 vaarallisuusluokkien määritelmät 1.6, 2.2.1.1.6 yhteensopivuusryhmän ”N” määritelmä, kohdan 2.2.1.1.7.5 taulukon osio ”Valmiiksi ladattu laukaisuputki, ammus laukaisuputken sisällä”, uudelleennumeroidun kohdan 2.2.1.4 nimike ESINEET, RÄJÄHTÄVÄT, ERITTÄIN EPÄHERKÄT (ESINEET, EEI) UN 0486, kohdan 2.2.2.1.2 kahdeksas kohta, kohdan 2.2.2.1.3 ensimmäinen kappale ja huomautus 2, kohta 2.2.2.1.5 ensimmäinen kappale, Palavat kaasut kappale ja Hapettavat kaasut kappale, kohdan 2.2.2.1.6 toinen kappale ja huomautus, kohdan 2.2.3.1.1 huomautukset 1 ja 2 ja kohta 2.2.3.1.2, kohdan 2.2.52.4 luettelon DI-ISOPROPYYLIPEROKSIDIKARBONAATTI, 2,5-DIMETYYLI-2,5-DI-(tert-BUTYYLIPEROKSI)HEKSAANI, DI-(3,5,5-TRIMETYYLIHEKSANOYYLI)-PEROKSIDI, 3,6,9-TRIETYYLI-3,6,9-TRIMETYYLI-1,4,7-TRIPEROKSONAANI, kohdan 2.2.61.3 luokituskoodin T1 nimikkeitä 3381 ja 3382, kohdan 2.2.61.3 luokituskoodin T4 nimikkeitä 3381 ja 3382, luokituskoodin TF1 nimikkeitä 3383 ja 3384, luokituskoodin TW1 3385 ja 3386, luokituskoodin TO1 nimikkeitä 3387 ja 3388, luokituskoodin TC1 nimikkeitä 3389 ja 3390, luokituskoodin TC3 nimikkeitä 3389 ja 3390, luokituskoodin TFC nimikkeitä 3388 ja 3389, luokituskoodin TFW nimikkeitä 3490 ja 3491, kohdat 2.2.62.1.6 - 2.2.62.1.8, kohta 2.2.62.1.12.1, kohdan 2.2.62.1.3 Biologiset tuotteet kappale, kohdan 2.2.7.2.2.1 taulukossa Jodin (53) radionuklidit, kohdat 2.2.7.2.3.4.3 ja 2.2.8.1.2, kohdan 2.2.8.3 luokituskoodia C11, kohta 2.2.9.1.7, kohdan 2.2.9.1.11 huomautuksen 3, kohta 2.2.9.1.14, kohdan 2.3.5 kuva, kohta 3.1.3.2, kohta 3.1.3.3, kohdan 3.2.1 taulukon A YK-numerot 0012, 0014, 0055, 0144, 1006, 1008, 1011, 1017, 1046, 1048, 1049, 1050, 1053, 1057, 1072, 1075, 1079, 1081, 1162, 1196, 1202, 1203, 1223, 1250, 1268, 1305, 1402, 1724, 1728, 1747, 1753, 1762, 1763, 1766, 1767, 1769, 1771, 1781, 1784, 1792, 1799, 1800, 1801, 1804, 1816, 1818, 1845, 1863, 1950, 1954, 1956, 1965, 1969, 1971, 1978, 2037 luokituskoodi 5TOC, 2208, 2381, 2434, 2435, 2437, 2590, 2809, 2985, 2986, 2987, 3064, 3090, 3091, 3129, 3148, 3150, 3156, 3171, 3175, 3243, 3256, 3269, 3361, 3362, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3473, 3475, 3476, 3477, 3480, 3481, 3486, 3488, 3489, 3490, 3491, kohdan 3.2.2 taulukon B YK-numerot 1845, Hiilidioksidi, kiinteä, ei VAK:n alaista ks. kohta 5.5.3, 1845 Kuivajää, ei VAK:n alaista ks. kohta 5.5.3, 1792, 3381−3390, kohdan 3.3.1 erityismääräykset 188, 207, 230, 239, 272, 280, 289, 296, 300, 327, 328, 348, 356, 358 - 499, 500, 529, 560, 584, 593, 599, 636, 637, 645, 653 656, kohdan 3.4.1 alakohta (g), kohdat 3.4.2 ja 3.4.3, kohta 3.4.13, kohdan 3.5.2 alakohta (b), kohdan 4.1.1.2 huomautus, kohta 4.1.1.3, kohta 4.1.1.9, uudelleennumeroidut kohdat 4.1.1.19.1 ja 4.1.1.19.2, 4.1.1.21.1, 4.1.1.21.3, 4.1.1.21.4 - 4.1.1.21.6, kohdan 4.1.3.6.1 alakohta (b), kohdat 4.1.3.8.1 ja 4.1.3.8.2, kohdan 4.1.4.1 pakkaustavan P001 ”Pakkausyhdistelmät” ja ”Pakkausryhmä” I, II ja II osiot, pakkaustavan P002 ”Pakkausyhdistelmät” ja ”Pakkausryhmä” I, II ja II osiot sekä erityispakkausmääräykset PP7, PP12 ja PP38, pakkaustavan P003 erityispakkausmääräykset PP17 ja PP87 sekä RID/ADR-spesifinen erityispakkausmääräys RR6, pakkaustapa P004, pakkaustapa P010, pakkaustapa P111, pakkaustapa P112 (a), pakkaustapa P112 (b), pakkaustapa P112 (c), pakkaustapa P113, pakkaustapa P114(a), pakkaustapa P114(b), pakkaustapa P115, pakkaustapa P116, pakkaustapa P130, pakkaustapa P131, pakkaustapa P132 (a), pakkaustapa P132 (b), pakkaustapa P133, pakkaustapa P134, pakkaustapa P135, pakkaustapa P136, pakkaustapa P137, pakkaustapa P138, pakkaustapa P139, pakkaustapa P140, pakkaustavat P141, P142, P143 ja P144, pakkaustavan P200 alakohdat (3), (7) ja (9) sekä alakohdan (10) tekstit ennen väliotsikkoa ”Myrkyllisiä aineita, joiden LC50-arvo on enintään 200 ml/m3 (ppm), koskevat säännökset” ja alakohta (11) sekä alakohdan (12) kohta 2.5, pakkaustavan P200 taulukon 2 YK-numerot 1008, 1076, 1741, 1859, 2189 ja 2418 ja taulukko 3, pakkaustapa P201, pakkaustapa P112 (b), pakkaustapa P302, pakkaustavan P400 kohdat (2) ja (3), pakkaustavan P400 kohdat (1) ja (2), pakkaustavan P402 kohdat (1) - (4), pakkaustavan P403 ”Ulkopakkaukset” ja ”Enimmäisnettomassa” osiot, pakkaustavan P404 toinen osio, pakkaustapa P405, pakkaustavan P406 ensimmäinen osio, pakkaustapa P407, pakkaustapa P408, pakkaustavan P410 ”Pakkausyhdistelmät” ja ”Yksittäiset pakkaukset” osiot sekä alaviite d, pakkaustapa P411, pakkaustavan P500, pakkaustavan P501 Pakkausyhdistelmät osio, pakkaustavan P502 ”Pakkausyhdistelmät” osio, pakkaustapa P503, pakkaustavan P504 sarake ”Pakkausyhdistelmät”, pakkaustavan P520 toinen osio, pakkaustapa P600, pakkaustavan P601 kohdat (1), (2) ja (3) sekä kohdan (4) alakohta (d), pakkaustavan P602 kohdat (1) ja (2) sekä kohdan (4) alakohta (d), pakkaustavan P620 toisen osion alakohta (b), pakkaustapa P621, pakkaustavan P650 kohta (9), pakkaustavan P800 ”Ulkopakkaukset” ja ”Enimmäisnettomassa” osiot, pakkaustapa P801, pakkaustavan P801a kohta (5), pakkaustapa P802, pakkaustapa P803, pakkaustavan P804 kohdat (1), (2) ja (3), pakkaustapa P901, pakkaustapa P902, pakkaustapa P903, pakkaustavan P904 lisämääräys osio, kohdan 4.1.4.3 pakkaustavan LP02 ”Erityispakkausmääräykset” osio, pakkaustavan LP101 ”Erityispakkausmääräykset” osio, pakkaustapa LP902, kohta 4.1.5.15, kohta 4.1.5.17, kohdan 4.1.6 otsikko, kohta 4.1.6.3, kohta 4.1.6.5, kohta 4.1.6.10, kohta 4.1.6.11, kohta 4.1.6.15, kohta 4.1.8.2, kohta 4.1.9.1.4, kohdat 4.2.2, 4.2.2.1 ja 4.2.2.2, kohta 4.2.2.7.1, kohdan 4.2.5.2.6 soveltamisehdon T50 ensimmäinen osio, taulukon otsikkorivi ja YK-numeroa 3220 koskeva rivi, kohdan 4.2.5.3 erityismääräykset TP4, kohta 4.3.2.1.5, kohta 4.3.2.3.3, kohdan 4.3.3.2.5 taulukon UN numerot 1067 ja 1076, kohta 4.3.3.3.4, kohdan 4.3.4.1.1 taulukko, kohta 4.3.4.1.3, kohta 4.3.4.1.4, kohdan 4.3.5 erityismääräys TU22, kohta 4.5.2.2, kohdan 5.1.2.1 alakohta (a), kohdan 5.1.5.5 taulukon viimeinen osio, kohdat 5.2.1.1, 5.2.1.3, 5.2.1.8.3, 5.2.1.9.2, 5.2.2.2.1.2, 5.3.1.7.2, 5.3.1.7.3 ja 5.4.1.1.5, kohdan 5.4.1.1.6.3 alakohta (b), kohdat 5.4.1.1.6.4, 5.4.1.1.12 ja 5.4.1.1.18, kohdan 5.4.1.2.2 alakohta (d), kohta 5.4.1.2.3.5, kohta 5.4.1.4.1, jolloin nykyiset osan 5 alaviitteet 7 - 9 siirtyvät alaviitteiksi 8-10, kohdan 5.4.2 alaviitteen 10 kohdat 5.4.2.3 ja 5.4.2.4, kohdan 5.4.3.4 kirjalliset turvallisuusohjeen luokkaa 5.1 koskeva vaaraominaisuussarake, kohta 5.5.2.4.1, kohdan 6.1.2.7 taulukon ”4. Laatikot” osio, kohdan 6.1.4.14 otsikko ja teksti, kohta 6.1.5.2.6, kohta 6.1.5.2.7, kohta 6.2.1.1.5, kohdan 6.2.1.6.1 huomautus 4, kohdat 6.2.2.3 ja 6.2.2.4, kohdan 6.2.2.7.2 alakohta (a), jolloin luvun 6.2 nykyinen alaviite 2 - 4 siirtyy alaviitteeksi 3-5, kohdan 6.2.2.7.3 alakohta (h), kohdan 6.2.2.7.5 kuva, kohdan 6.2.2.7.7 alakohta (a), kohdan 6.2.2.9.2 alakohta (a), kohta 6.2.3.4.1, kohdan 6.2.3.6.1 toinen kappale, kohdan 6.2.4.1 taulukko, kohdan 6.2.4.2 taulukko, kohta 6.2.6.4, kohta kohdan 6.3.5.1.6 alakohta (e), kohdan 6.3.5.2.1 huomautus, kohta 6.4.9.1, kohta 6.4.23.5, kohta 6.5.1.1.3, kohta 6.5.2.2.2, kohdan 6.5.6.3.5 ensimmäinen kappale, kohta 6.5.6.3.6,  kohta 6.6.3.1, luvun 6.7 johdantohuomautus 2, kohdat 6.7.2.13.1 ja 6.7.2.13.2, kohdan 6.7.2.20.1 alakohta (c), jolloin luvun 6.7 nykyiset alaviitteet 2 -1 2 muuttuvat alaviitteiksi 3 - 13, kohdan 6.7.3.1 määritelmä ”Suurin sallittu käyttöpaine” ja ”Suunnittelun referenssilämpötila”, kohdat 6.7.3.2.11, 6.7.3.3.3.1, 6.7.3.5.4, 6.7.3.7.3, 6.7.3.8.1.2, 6.7.3.9.1, 6.7.3.9.2, 6.7.3.14.1, 6.7.3.15.3, 6.7.3.15.5, 6.7.3.15.6, 6.7.3.15.9 ja 6.7.3.15.10, kohdan 6.7.3.16.1 luetelmakohdat (c) – (h), kohdat 6.7.4.2.8.1, 6.7.4.2.8.2, 6.7.4.2.14, 6.7.4.3.3.1, 6.7.4.5.10, 6.7.4.6.4, 6.7.4.8.1, 6.7.4.8.2, 6.7.4.13.1 ja 6.7.4.14.3, kohdan 6.7.4.14.6 alakohta (b), kohdat 6.7.4.14.10 ja 6.7.4.14.11, kohdan 6.7.4.15.1 alakohdat (c) - (j), kohdat 6.7.5.4.1, 6.7.5.4.3, 6.7.5.6.1, 6.7.5.6.2 ja 6.7.5.11.1, kohdat 6.7.5.12.7 ja 6.7.5.12.3, kohdan 6.7.5.13.1 alakohdat (c) – (g), kohdat 6.8.2.1.2, kohta 6.8.2.1.10, kohdan 6.8.2.1.19 taulukko, kohdat 6.8.2.2.1 ja 6.8.2.2.3, kohdan 6.8.2.4.6 huomautuksen kahdeksas kohta, kohta 6.8.2.5.2, kohdan 6.8.2.6.1 taulukko, kohdat 6.8.2.6.2, 6.8.3.4.6, 6.8.3.5.6 ja 6.8.3.5.10, kohdan 6.8.4 alakohdan (d) erityismääräys TT8, luvun 6.9 johdantohuomautus 2, kohtien 6.11.3 ja 6.11.4 otsikot, kohdat 7.3.2.1, 7.3.2.4 ja 7.3.2.6.2 (e), kohdan 7.3.3 eritysmääräys VW15, luku 7.4, kohdat 7.5.1.2, 7.5.1.3 ja 7.5.1.5, kohdan 7.5.11 erityismääräyksen CW33 alakohta (1.1), luvun 7.7 kohta (c)

sellaisina kuin niistä ovat kohta 1.8.7.1.6, kohdan 3.3.1 erityismääräys 356, kohta 4.1.1.16, kohdan 4.1.4 pakkaustapa P200, kohta 6.2.1.6.1, kohta 6.2.2.7.2, kohta 6.8.2.1.19, 6.8.2.3.1, 6.8.2.4.6 ja 6.8.3.5.10 asetuksessa 1019/2011, ja

lisätään liitteeseen uusi kohta 1.1.3.9, uusi kohta 1.1.5, kohtaan 1.2.1 uudet määritelmät ”ECE-sääntö”, ”Nestekaasu”, ”Pelastuspaineastia” ja ”Räjähteen nettomassa”, lukuun 1.4 uusi huomautus, uudet kohdat 1.6.1.23 - 1.6.1.27, uusi kohta 1.6.2.12, uudet kohdat 1.6.3.41 - 1.6.3.43, uudet kohdat 1.6.4.42 - 1.6.4.46, uudet kohdat 2.2.1.1.8, 2.2.1.1.8.1 ja 2.2.1.1.8.2, jolloin nykyinen kohta 2.2.1.1.8 siirtyy kohdaksi 2.2.1.4, uudelleennumeroituun kohtaan 2.2.1.4 uusi nimike TYÖKALUPATRUUNAT, EI AMMUSTA UN 0014, uusi kohta 2.2.2.1.7, kohtaan 2.2.2.3 luokituskoodit 8A, 8F, 8T, 8C, 8TF ja 8FC, kohdan 2.2.3.3 otsikon alle uusi alaotsikko ja uusi luokituskoodi F3, kohdan 2.2.42.3 otsikon alle uusi alaotsikko, kohdan 2.2.51.3 alle uusi alaotsikko, kohdan 2.2.52.3 alle uusi alaotsikko, kohdan 2.2.52.4 luetteloon uusi orgaaninen peroksidi ([3R-(3R,5aS,6S,8aS,9R,10R,12S,12aR**)]-DEKAHYDRO-10-METOKSI-3,6,9-TRIMETYYLI-3,12-EPOKSI-12H-PYRANO[4,3-j]-1,2-BENTSODIOKSEPIINI), kohtaan 2.2.62.1.5.3 uusi huomautus, uusi kohta 2.2.62.1.5.7, kohdan 2.2.8.1.6 loppuun uusi taulukko ja taulukon otsikko, kohtaan 2.2.8.3 otsikon alle uusi alaotsikko ja uusi luokituskoodi CT3 ja kohdan 2.2.9.3 luokituskoodiin M11 uusi nimike 3499, kohdan 3.2.1 taulukkoon A uudet YK-numerot 3497 – 3506, kohdan 3.2.2 taulukkoon B uudet YK-numerot 0014  ja 3497 – 3506, kohtaan 3.3.1 uudet erityismääräykset 123, 240 ja 363, jolloin nykyiset alaviitteet 2 - 3 siirtyvät alaviitteiksi 3 - 4, uudet erityismääräykset 657 - 661, uusi kohta 3.5.1.4, uusi kohta 4.1.1.16, jolloin nykyiset kohdat 4.1.1.16 - 4.1.1.18 siirtyvät kohdiksi 4.1.1.17 - 4.1.1.19, uusi kohta 4.1.1.20, jolloin nykyiset kohdat 4.1.1.19, 4.1.1.19.1 - 4.1.1.19.6 siirtyy kohdiksi 4.1.1.21, 4.1.1.20.1 - 4.1.1.20.6, kohtaan 4.1.4.1 pakkaustapaan P003 uusi erityispakkausmääräys, kohtaan 4.1.4.1 pakkaustapaan P203 uusi kohta (8) suljetuille kryoastioille, kohtaan 4.1.4.1 uudet pakkaustavat P206 - P207, jolloin nykyinen pakkaustapa P206 siirtyy pakkaustavaksi P208, kohdan 4.2.5.2.6 soveltamisehtoon T50 uudet YK-numeroita 3500 – 3505 koskevat rivit ja uusi alaviite c, kohtaan 4.2.5.3 erityismääräykset TP38 - TP40, kohtaan 4.3.3.1.1 uusi huomautus 2, jolloin huomautus 2 siirtyy huomautus 3:ksi, kohdan 4.3.3.2.5 taulukkoon UN YK-numerot 1075 ja 1081, kohtaan 4.3.5 uusi eritysmääräys TU40, uusi kohta 5.5.3 alakohtineen, kohtaan 6.1.3.1 alakohdan (a) (i) uusi alaviite 2, jolloin nykyiset luvun 6.1 alaviitteet 2-3 siirtyvät alaviitteiksi 3- 4, uusi kohta 6.2.1.6.3, uudet kohdat 6.2.3.9.7, 6.2.3.9.7.1, 6.2.3.9.7.2, 6.2.3.9.7.3, 6.2.3.11 ja 6.2.3.11.1- 6.2.3.11.4, kohdan 6.3.4.2 alakohtaan (a) uusi alaviite 1, jolloin nykyinen luvun 6.3 alaviite 1 muuttuu alaviitteeksi 2, kohdan 6.5.2.1.1 alakohtaan (a) uusi alaviite, jolloin nykyiset luvun 6.5 alaviitteet 1 ja 2 siirtyvät alaviitteiksi 2 ja 3, uusi kohta 6.6.3.3, kohdan 6.7.3 otsikkoon uusi huomautus, kohdan 6.8.2.3.1 loppuun uusi kappale, uusi kohta 6.8.2.3.4, kohdan 6.8.4 alakohtaan (c) uusi erityismääräys TA5 ja alakohtaan (d) erityismääräys uusi TT10, lukuun 6.9 uusi johdantohuomautus 3, kohtaan 7.1.1 uusi huomautus, uusi kohta 7.5.2.4, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä heinäkuuta 2013.

  Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2013

Liikenneministeri
Merja Kyllönen

Neuvotteleva virkamies
Mari Suominen

Liite: Vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta (HUOM! Suuri koko)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.