455/2013

Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2013

Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (610/2003) 4 §:n 1 ja 5 momentti sekä 5 §:n 2, 6 ja 7 kohta, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1131/2011, seuraavasti:

4 §
Johtavat virkamiehet

Ministeriön kansliapäällikkönä on valtiosihteeri kansliapäällikkönä. Valtiosihteerin kansliapäällikkönä apuna toimivat alivaltiosihteeri, hallinto- ja kehitysjohtaja sekä talouspolitiikan koordinaattori.


Osastopäälliköllä, hallinto- ja kehitysjohtajalla, talouspolitiikan koordinaattorilla sekä ICT-johtajalla on ylijohtajan arvonimi, valtion talousarviosta vastaavan osaston päälliköllä kuitenkin budjettipäällikön arvonimi ja valtion työnantajatoiminnasta vastaavan osaston päälliköllä valtion työmarkkinajohtajan arvonimi.

5 §
Virkamiesten kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:


2) hallinto- ja kehitysjohtajalla ja talouspolitiikan koordinaattorilla ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;


6) hallitusneuvoksella ja lainsäädäntöneuvoksella oikeustieteen kandidaatin tutkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja virka-aseman sitä edellyttäessä käytännössä osoitettu johtamistaito;

7) neuvottelujohtajalla, talousjohtajalla, tietojohtajalla, viestintäjohtajalla, finanssineuvoksella, budjettineuvoksella ja muulla neuvoksella sekä neuvottelevalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja virka-aseman sitä edellyttäessä käytännössä osoitettu johtamistaito;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2013.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

  Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2013

Hallinto- ja kuntaministeri
Henna Virkkunen

Hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohtaja
Helena Tarkka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.