410/2013

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2013

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista ja tartuntatautien raskaudenaikaisesta seulonnasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan rokotuksista ja tartuntatautien raskaudenaikaisesta seulonnasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (421/2004) liite, sellaisena kuin se on asetuksessa 287/2010, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2013.

Kunnan on järjestettävä liitteen mukaiset HPV-rokotukset 1 päivästä marraskuuta 2013. HPV-rokotukset on järjestettävä lukuvuosina 2013—2014 ja 2014—2015 myös perusopetuksen 7—9 vuosiluokkien tytöille tai vastaavan ikäisille tytöille.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2013

Peruspalveluministeri
Susanna Huovinen

Hallitusneuvos
Liisa Katajamäki

Liite

Yleisessä rokotusohjelmassa käytettävät rokotteet

Lyhenne Rokote
BCG tuberkuloosirokote (Bacillus Calmette-Guerin)
Rota rotavirusrokote
DTaP-IPV-Hib kurkkumätä (diphtheria = D)-, jäykkäkouristus (tetanus = T)-, soluton -rokote
hinkuyskä (acellular pertussis = aP)-, polio (IPV)- jaHaemophilus
influenzae tyyppi b (Hib) -rokote
kurkkumätä (D)-, jäykkäkouristus (T)-, soluton hinkuyskä
DTaP-IPV (aP)- ja polio (IPV) -rokote
dtap kurkkumätä (d)-, jäykkäkouristus (t)- ja soluton hinkuyskä
(ap) rokote
DT kurkkumätä (D)- ja jäykkäkouristus (T) -rokote
dT kurkkumätä (d)- ja jäykkäkouristus (T) -rokote
Hib Haemophilus influenzae tyyppi b (Hib) –rokote
IPV inaktivoituja tyyppi 1, 2 ja 3 viruksia sisältävä poliorokote
MPR tuhkarokko (morbilli = M)-, sikotauti (parotitis = P)- ja vihurirokko (rubella = R) -rokote
HAV hepatiitti A -rokote
HBV hepatiitti B -rokote
HAV -HBV hepatiitti A- ja hepatiitti B -rokote
HPV papilloomavirusrokote
influenssa influenssarokote
TBE puutiaisaivotulehdusrokote
PCV pneumokokkikonjugaattirokote
PPV pneumokokkipolysakkaridirokote

Rokotteiden antigeenimääriä kuvaavat merkinnät

D, T, P korkeampi antigeenimäärä
d, t, p alhaisempi antigeenimäärä

Lasten ja nuorten rokotukset

Rokote Ikä, jolloin rokotus tai rokotussarja suositellaan annettavaksi
Rota 6 vko alkaen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikseen laatiman aikataulun mukaisesti
DTaP-IPV-Hib+PCV                 3 kk
DTaP-IPV-Hib+PCV                 5 kk
DTaP-IPV-Hib+PCV               12 kk
MPR I        14—18 kk
DTaP-IPV                   4 v
MPR II                   6 v
HPV 11—12 v tytöt   Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikseen laatiman aikataulun mukaisesti
dtap         14—15 v

Jos rokotusohjelma ei ole toteutunut suositellun aikataulun mukaisesti, rokotussuoja täydennetään puuttuvien rokoteannosten osalta ohjelmaa yksilöllisesti soveltaen.

DTaP-IPV-Hib ja DTaP-IPV -yhdistelmärokotteen sijasta voidaan käyttää myös erillis- tai muita yhdistelmärokotteita, jos se on lääketieteellisesti perusteltua tai jos näitä yhdistelmärokotteita ei ole saatavilla.

Aikuisten rokotukset

Jokaisella aikuisella tulisi olla vähintään kolmen jäykkäkouristus-, kurkkumätä- ja poliorokotuksen antama suoja. Lisäksi jokaisella aikuisella tulisi olla joko sairastettujen tautien tai kahden MPR-rokoteannoksen antama suoja tuhkarokkoa, vihurirokkoa ja sikotautia vastaan. Jos aikuisen rokotussuoja todetaan näiden rokotusten osalta puutteelliseksi, se täydennetään. Sen jälkeen rokotuksia jatketaan seuraavasti:

dT tehosterokotus on tarpeen 10 vuoden välein
IPV(Polio) tehosterokotus vain erityistilanteissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamien rokotusaiheiden mukaisesti.

Asetuksen 2 §:n mukaiset rokotukset

Seuraavia rokotuksia annetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määrittämien rokotusaiheiden mukaisesti:

Rokote Ikä, josta alkaen rokotus voidaan antaa
BCG          0    vrk
HBV          0    vrk
HAV        12      kk
HAV-HBV        12      kk
Influenssa          6      kk
PCV          2      kk
PPV          2       v

Asetuksen 2 a §:n mukaiset rokotukset

Seuraavia rokotuksia annetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määrittämien rokotusaiheiden mukaisesti Ahvenanmaalla asuville henkilöille:

Rokote Ikä, josta alkaen rokotus voidaan antaa
TBE        12      kk

Asetuksen 1 §:n 2 momentin mukaiset rokotteet, vasta-aineet ja tutkimusaineet:

Myyntiluvalliset:

Rabiesrokote

Erityisluvalliset:

Rabiesimmunoglobuliini

Japanin aivotulehdusrokote

Botuliiniseerumi

Difteriaseerumi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.