401/2013

Annettu Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2013

Laki Koloveden kansallispuistosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Perustamistarkoitus

Saimaan saaristoluonnon, saimaannorpan elinympäristön ja Etelä-Suomen metsä- ja kallioluonnon suojelemiseksi ja hoitamiseksi sekä luonnonharrastusta, virkistystä ja ympäristöntutkimusta varten perustetaan luonnonsuojelulain (1096/1996) mukainen Koloveden kansallispuisto.

2 §
Sijainti ja rajat

Koloveden kansallispuistoon kuuluu noin 5 834 hehtaaria valtion omistamia alueita, jotka sijaitsevat Enonkosken ja Heinäveden kunnissa sekä Savonlinnan kaupungissa. Kansallispuiston rajat on merkitty punaisella viivalla ja vihreällä värillä tämän lain liitteenä olevaan karttaan.

3 §
Rauhoitussäännökset

Koloveden kansallispuistossa kielletyistä toiminnoista säädetään luonnonsuojelulain 13 §:ssä ja rauhoitussäännöksiä koskevista poikkeuksista mainitun lain 14 ja 15 §:ssä.

4 §
Metsästys

Sen estämättä, mitä luonnonsuojelulain 13 §:n 1 momentin 5 kohdassa säädetään, Koloveden kansallispuistossa on alueen hallinnasta vastaavan viranomaisen luvalla sallittu hirven metsästys tämän lain 2 §:ssä mainittujen kuntien asukkaille lain liitteenä olevaan karttaan merkityillä alueilla.

5 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Tällä lailla kumotaan Koloveden kansallispuistosta annettu laki (167/1990).

HE 181/2012
YmVM 1/2013
EV 40/2013

  Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2013

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Ympäristöministeri
Ville Niinistö

Liite: Koloveden kansallispuisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.